Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
19/09/23

Začínáme se softwarem EPLAN – Projekt v 10 krocích

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Platforma EPLAN patří mezi nepoužívanější CAE systémy pro projektování elektrických strojů a zařízení, technologických celků či automatizační techniky. Obsahuje veškerou funkcionalitu, kterou si projektant může při návrhu přát – ať už jsou to nástroje pro snadné kreslení schémat, zpracování svorkovnic a kabelů nebo generování kusovníků a jiných výstupů či klidně celých projektů.

Pro nové uživatele ale může být ze začátku složité se ve velkém množství různých funkcí vyznat. Pokud je to právě váš případ, pak je právě vám určen tento článek, který popisuje deset hlavních kroků při tvorbě projektu a odkazuje na detailnější články, popisující každý z nich.

Příspěvky jsou určené hlavně pro projektanty softwaru EPLAN, kteří absolvovali základní školení EPLAN Basic nebo EPLAN Refresh.

1. Založení projektu

Jednotlivé schematické strany, ale i strany s vyhodnoceními, jako jsou kusovníky, seznamy spojů, obsahy a další, se v platformě EPLAN sdružují do projektů. Obvyklá praxe je, že jeden stroj či nějaké technologické zařízení odpovídá jednomu projektu EPLAN. Jak založit nový projekt nebo obnovit projekt od kolegy, se dočtete v tomto článku – Jak založit projekt v softwaru EPLAN

2. Nová strana

Do nově založeného projektu je třeba pro tvorbu schémat začít vytvořením nové strany. Tyto strany mohou být interaktivní jako schémata či různé přehledy nebo vyhodnocení (kusovníky, seznamy spojů, obsah, titulní list…). Jaký druh strany použít, k jakému účelu a jak stranu pojmenovat se dozvíte v příspěvku – Jak vytvořit novou stranu v projektu EPLAN

3. Vložit symbol/přístroj

Máme projekt a stranu pro schémata, jak tam nyní dostat přístroje? Jak pracovat s centrem vkládání, vybírat vhodné symboly a přístroje či tagovat oblíbené, se dočtete v příspěvku Jak vložit symbol či přístroj do schémat

4. Navigátor přístrojů

V průběhu tvorby schémat v projektu vznikají dle úplných označení symbolů přístroje. Přehledné místo, kde naleznete strukturu vámi navrhovaného zařízení. Schémata jsou přehledná a snadno čitelná pro zapojení. Navigátor přístrojů pak reflektuje skladbu a členění použitých přístrojů v projektu. Jak s navigátorem pracovat a jaké funkce přináší, najdete ve článku Navigátor přístrojů

5. Vložit makra

Nikdo nemá rád stereotypní práci, vždy je příjemnější hotovou práci dále rozvíjet. Povyšte oblíbené funkce „kopírovat – vložit“ s technologií maker na novou úroveň a minimalizujte pracnost i chybovost. Vše o tvorbě a organizaci maker naleznete v příspěvku Jak pracovat s technologií maker

6. Správa artiklů

Naše první schéma je vytvořené, symboly pospojované, jaký jistič ale koupit? Data o přístrojích, typová čísla, objednací kódy, ale i technická data se v EPLAN sdružují v databázi artiklů. Jak vytvářet a spravovat artikly? Lze je stahovat z nějaké centrální databáze? Odpovědi najdete ve článku Správa artiklů

7. Vyhodnocení

Schémata máme hotová, projekt se blíží k odevzdání? Je na čase vytvořit výstupy pro kolegy, výrobu, servis… Kusovníky, seznamy spojů, plány svorkovnic a kabelů nebo obsah projektu a titulní strany. Toto vše vzniká pomocí nástrojů vyhodnocení.

8. Export XLS

Kusovník je samozřejmě také třeba poslat v Excelu. Nebo podklady pro tisk štítků a návleček. Veškerá v projektu obsažená data lze exportovat do externích formátů jako Excel nebo TXT/CSV pomocí funkce Popisy. Více ve článku Jak exportovat kusovníky v podobě MS Excel

9. Export PDF

Projekt je ale třeba předat ve formátu, který každý přečte. Nelze odevzdat přímo projekt EPLAN, který navíc obsahuje spoustu dat, jež třeba zákazníkům nechceme sdělovat. Ideální je formát PDF. Jak nastavit export, barvy, velikost papíru nebo i 3D model, se dozvítev příspěvku Jak exportovat projekt do PDF.

10. Záloha projektu

A nakonec (nebo i průběžně při větších změnách) je třeba projekt zálohovat. Záloha vytvoří z projektu jeden komprimovaný soubor, který lze snadno poslat kolegům nebo přiložit k zakázce. O nastavení a druzích záloh se dozvíte ve článku Jak zálohovat projekt

Naučte se co nejefektivněji používat software EPLAN. Minimální základem jsou školení pro EPLAN Electric P8 Basic nebo Refresh, celou nabídku školení najdete zde:Přehled školení EPLAN

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře