Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
15/06/23

Jak pracovat s technologií maker

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Opakují se vám části zapojení v projektech? Celé strany nebo i jen výřezy s funkčními částmi? Nebo i jenom přístroje, které jsou příliš komplexní na to, aby byly znázorněny jednoduchým symbolem? Práci s těmito opakujícími se částmi schéma si lze v EPLAN usnadnit pomocí technologie maker.

Makrem je v EPLAN myšlen výřez ze schémat, nebo i celé části projektu, které jsou uloženy pro pozdější použití. Lze si tedy připravit makra pro opakované části zapojení od nejmenších, které obsahují pouze konkrétní přístroje (frekvenční měniče, PLC, senzory…) přes části zapojení jako motorový vývod či měřicí smyčku, až po vícestránková schémata obsahující hlavní přívod, rozvod DC napájení, servisní zásuvky, osvětlení… Prostě vše, co se v projektech opakuje. A na co bychom obvykle použili metodu kopírovat – vložit.

01_opakovaniDruhy maker

Makra jsou dvojího druhu – okénková a stránková.

Okénková makra jsou výřezy schémat, které lze následně vložit do jiných stránek, projektů… A podobně jako symboly mohou obsahovat varianty, takže před vložením lze pomocí klávesy Tab vybírat z variant makra jako třeba počet napojení PLC, typ čidla nebo varianty pro připojení na svorkovnice/přípojnice.

Stránková makra pak mohou obsahovat jednu nebo i více stran s kompletním zapojením. Ta často slouží k vložení nějakého základu projektu, na kterém se bude dále pracovat, nebo vložení celých rozsáhlejších funkcí, které jsou v projektu variantně dle přání zákazníka.

Tvorba maker

Makra, ať okénková nebo stránková, jsou soubory uložené ve složkách s kmenovými daty. To může pro práci s nimi znít nepodstatně, ale právě opomenutí tohoto faktu vede k nejčastějším problémům s tím, že makro nemůžeme najít, vkládá se nám makro jiné nebo stará verze apod.

Makra se vždy vytvářejí na základě už existujícího schéma. Ať už makra okénková nebo stránková, vždy je třeba vybrat symboly (strany) a z kontextového menu vybrat Vytvořit…

Vytvorit makra

Postup si ukážeme na makrech okénkových, protože je v nich více nastavení, ale pro makra stránková je obdobný, pouze s menším množstvím voleb.

03_dialog

Jak už bylo zmiňováno, makra jsou soubor – nejprve je tedy třeba zvolit adresář a název souboru. Doporučujeme ukládat makra do kmenových dat EPLAN (složka Data\Makra). Toto je výchozí adresář, na který se dá později odkazovat zkratkami z databáze artiklů, ale hlavně se automaticky načítá do centra vkládání.

Následná struktura adresářů, ve kterých jsou makra uložena, by měla reflektovat jejich použití, logiku, co je v nich zakresleno…

Následně je třeba vybrat typ zobrazení. Pokud jsme správně zakreslili vzor, ze kterého makro vytváříme, do správného typu strany, měl by být předem správně vybrán. Pokud není – je lepší si ověřit, z jaké strany makro vytváříme, a předem chybu odstranit.

Pro každý z typů zobrazení lze vytvořit 26 variant označených písmeny. Tedy do jednoho makra lze uložit několik variant A, pokud budou každá pro jiný typ zobrazení. To je časté pro přístroje, kde máme zároveň variantu A pro schéma, a jinou variantu A pro přehledové zobrazení.

Nakonec je možné vyplnit popis a potvrdit vytvoření makra (souboru) tlačítkem OK.

Vložení makra je následně možné ze sbírky maker v centru vkládání:

Vlozit makra

Pokud by makro ve sbírce nebylo – lze spustit synchronizaci složek s makry pomocí Kmenová data > Makra > Sbírka maker.

Sbirka maker

Pokud ani toto nepomůže – ověřte, že soubor s makrem skutečně vznikl a je v požadované složce s kmenovými daty.

Projekt maker

V předcházejícím postupu jsme si ukázali, jak ručně vytvářet makra. Jak je ale následně spravovat, editovat, verzovat? Jak udržet přehled, jaká makra už jsou vytvořena a kam se ukládají? K tomu slouží projekt maker. Tento projekt by měl obsahovat jakousi vaši knihovnu, databázi, ve které budete všechna makra spravovat.

Pokud vás tvorba projektu maker, použití navigátoru maker a další pokročilé techniky zajímají více, podívejte se na naši nabídku pokročilých školení.

Školení EPLAN Electric P8 Makra a přístroje

Kopírovat – vložit

Nakonec malé zamyšlení, proč používat makra, a nejen kopírovat ze starých projektů?

Často používáme frázi – kopírovaná chyba má nejdelší životnost. Problém kopírování je ten, že není řízený zdroj. Nebyla v tom projektu zrovna chyba? Nebyla tam zákaznická úprava, kterou jinak neděláme? Když na to následně přijdeme, kde to tedy máme opravit? Nezkopírujeme si příště zase verzi se stejnou chybou a nepošleme ji znovu do výroby?

Technologie maker, zejména v kombinaci s projektem maker, pro nás představuje jasný zdroj, odkud čerpáme a kde případně nalezené problémy opravujeme. Kde navrhujeme variantní řešení pro příští zakázky či méně zkušené kolegy.

Makra nám dále otevírají cestu ke generátorům a konfigurátorům projektů a odstraňují opakovanou rutinní práci. A to už za tu trochu přípravy stojí.

Vyberte si některé z rozšiřujících školení a naučte se software EPLAN používat efektivněji.

Přehled školení EPLAN

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře