Převod projektů EPLAN do starší verze

Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
18/01/23

Převod projektů EPLAN do starší verze

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Společnost EPLAN vydává každý rok novou verzi své platformy a s touto změnou dochází i k aktualizaci projektů v ní vytvořených či upravených. Obecně lze konstatovat, že starší projekty lze převést do nové verze a pokračovat v práci na nich. Lze to ale udělat i naopak?

Spolupracujete s kolegy či obchodními partnery na projektu EPLAN a oni po vás požadují projekt ve starší verzi? Lze projekt EPLAN převést třeba do verze 2.7? S novou cloudovou aplikací eMANAGE je to možné!

EPLAN eMANAGE lze najít v prostředí EPLAN Cloud přímo z platformy EPLAN nebo pomocí webového prohlížeče na adrese www.eplan.com.

Přihlásit se do EPLAN cloud

EPLAN eMANAGE je zde ve dvou verzích – Free, která slouží jako cloudové úložiště projektů EPLAN, a pak verze placená, která umí kromě uložení projektů, průvodní dokumentace či kmenových dat také převést projekty do starších verzí.

EPLAN eMANAGE

Po otevření aplikace eMANAGE lze nahrávat projekty buď přímo z platformy EPLAN (nahraje aktuálně otevřený projekt), nebo i z webového prostředí, kde je možné vybrat zálohu projektu (soubor ZW1) pomocí tlačítka „Nahrát“.

EPLAN eMANAGE nahrat

Po nahrání projektu z platformy EPLAN vidíme několik akcí, které s ním lze dělat – otevřít, publikovat do eVIEW, smazat a „Otevřít v platformě EPLAN“, nebo „stáhnout“, pokud jste přihlášení přes webový prohlížeč. Právě pod položkou „otevřít“ je možnost generovat projekt pro jiné verze:

eManage generovani projektu starsi verze 1

Po výběru konkrétní verze projektu se ještě objeví varování o možné ztrátě dat. Jde o to, že mezi verzemi mohou přibýt vlastnosti objektů, které tyto staré formáty neznaly, a při převodu dojde k vymazání hodnot těchto nových vlastností. Například verze 2.7 neznala všechny nové vlastnosti použité pro práci se svorkovnicemi, a tím pádem může dojít k chybě v jejich zobrazení.

Berte proto, prosím, tyto převody spíše jako nouzové řešení, a ne jako součást běžného postupu při komunikaci se zákazníky či kolegy.

Po vygenerování projektu v požadované verzi (stav generování lze sledovat pod ikonkou „zvonečku“ v upozorněních) je možné v dané verzi platformy EPLAN projekt přímo otevřít nebo si stáhnout ZW1 z webového prohlížeče.

eManage generovani otevreni projektu starsi verze

Pro získání aplikace EPLAN eMANAGE v plné verzi prosím kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky +420 485 161 097, e-mailem: info@eplan.cz nebo prostřednictvím tohoto formuláře.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Porovnání funkcí placené a free verze aplikace eMANAGE

Správa dat v EPLAN Cloud: Bezpečná cesta k chytřejšímu projektování

Software a služby z jednoho zdroje: 100 000 registrací na eplan.com

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře