Správa dat v EPLAN Cloud: Bezpečná cesta k chytřejšímu projektování

Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
14/10/22

Správa dat v EPLAN Cloud: Bezpečná cesta k chytřejšímu projektování

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Současná doba přináší stále nové výzvy a příležitosti ke zlepšení vzájemné kooperace na dálku nejen mezi projektanty, ale také s klienty či obchodními partnery. Bezpečné sdílení dat v rámci společnosti, stejně jako přístup třetích stran k relevantním informacím, napomáhá zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a dynamiku podnikání. 

Projektová data versus kmenová data

Do každého projektového procesu vstupují dvě kategorie dat – data projektová a data kmenová. Požadavky na jejich správu a nastavení přístupů a oprávnění jsou v obou případech odlišné.  Projektová data zahrnují informace o zakázkách či projektech. Tato data se v průběhu procesu velmi rychle mění a vyvíjejí se. Navíc se zde nabízí možnost online kooperace, připomínkování či revize. Oproti tomu jsou kmenová data více méně konzistentní. Jedná se o tzv. pomocná data, která jsou vytvářena vybranou skupinou správců jako zdroj pro práci na projektu.

Zaregistrujte se zdarma

Vyšší efektivita a transparentnost projektů s EPLAN aplikacemi

Společnost EPLAN nabízí pro správu obou typů dat cloudové aplikace. Podporu pro spolupráci napříč všemi projekty, a to nezávisle na místě, poskytují vzájemně kooperující aplikace – eMANAGE, eVIEW a eSTOCK. Aplikace jsou dostupné zdarma pro všechny předplatitele v rámci EPLAN Cloud.

Snadné nahrávání, sdílení a správa projektů

Bezpečné a rychlé nahrávání dat do cloudu a jejich sdílení s vašimi spolupracovníky, dodavateli a obchodními partnery zajistí aplikace EPLAN eMANAGE.   

A jak to celé funguje? Záloha projektu, včetně doprovodných dokumentů, je nahrána do cloudového úložiště v daném formátu (PDF, DOC, XLSX1). Data jsou dostupná ke stažení pro každého, kdo na projektu spolupracuje. V přípravě úpravy se nahraje do systému nová verze. 

Snadné revidování projektu

Potřebujete projekt konzultovat a připomínkovat i s dalšími spolupracovníky, kteří se přímo nepodílí na jeho tvorbě? V tomto případě přichází na řadu aplikace EPLAN eVIEW. Danou verzi projektu je zde možné prostřednictvím aplikace eMANAGE digitálně publikovat a zpřístupnit všem zúčastněným stranám. Aplikace eVIEW může být bez problémů spuštěna na jakémkoliv zařízení a umožňuje přidávat komentáře a poznámky, na které mohou projektanti ihned reagovat. 

cloud-eVIEWcloud-Platforma2023V systému EPLAN eVIEW mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN.

 

Kmenová data jako nedílná součást projektů

Současný trend nabízí stále častěji možnost práce z domova. Jeden ze zásadních limitů tohoto způsobu práce je přístup k odpovídajícím kmenovým datům, která jsou nezbytná pro práci na projektu. Kmenová data lze rozdělit na dva druhy – data uložená v podobě souborů a data uložená v databázích, primárně se jedná o data artiklů. V případě správy dat v podobě souborů přichází opět na řadu aplikace EPLAN eMANAGE, která umožňuje sdílení nejen projektů, ale i kmenových dat odkudkoliv. Projektant je snadno synchronizuje pro použití ve svých projektech. 

cloud-emanageProstřednictvím aplikace eMANEGE lze sdílet různé balíčky kmenových dat např. pro různá oddělení či konkrétní projekty

 

Pro správu, nahrávání a sdílení existujících dat artiklů ze stávajících databází, či vytváření nových, je na EPLAN Cloud k dispozici samostatná aplikace eSTOCK2. Tento správce databáze artiklů umožňuje pro sdílení kmenových dat nastavení přístupových práv k jednotlivým položkám. Zda projektant daný artikl uvidí je závislé na tzv. „uvolnění“. Zjednodušeně to znamená, že pokud správce databáze na daném artiklu pracuje a není uvolněn, vidí ho pouze správci, nikoliv projektanti. To, které artikly po jejich uvolnění projektanti uvidí, je řízeno sbírkami. Každý artikl lze přiřadit do libovolného počtu sbírek a sdílet ho vždy s konkrétními projektanty používající danou sbírku.

Záznam webináře - Cloudové sdílení projektů EPLAN a rozšířená realita

Cloud prostředí pro efektivní spolupráci

Zvyšte produktivitu a efektivitu vašich projektů prostřednictvím cloudových aplikací, které neslouží pouze jako úložiště, ale zejména vytváří prostředí pro aktivní spolupráci mezi projektanty, jejich spolupracovníky a obchodními partnery nezávisle na umístění. Ušetříte tak cenný čas a mějte vždy přehled o nejaktuálnějších datech s aplikacemi EPLAN.

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

 

1) Pouze v placené verzi
2) Pouze pro platformu EPLAN 2023 a předplatitele

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře