Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
27/04/23

Jak založit projekt v softwaru EPLAN

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Založení nového projektu EPLAN vždy probíhá na základě základního projektu, případně obnovením projektu již rozpracovaného.

Založení nového projektu i obnovení rozpracovaného ze zálohy je pomocí menu Soubor > Nový.

Název projektu je možné volit libovolně, ovšem doporučuji vyhnout se diakritice, mezerám a dalším nestandardním znakům, protože s tímto názvem vznikají soubory na disku. Ačkoli lze název projektu zobrazit i v rámečcích, obvykle se to nedělá a zobrazují se jiné vlastnosti projektu, které lze například vyplnit vícejazyčně.

vytvorit projekt

Umístění projektu lze také volit libovolně a na rozdíl od ostatních dat (rámečky, formuláře, symboly apod.) nemusí být ve standardním adresáři, který je zde reprezentován proměnnou cesty $(MD_PROJECTS). Tuto a jiné proměnné cest lze vložit z kontextového menu (pravé tlačítko myši).

Volba základního projektu je zde to nejdůležitější pole. Základní projekt totiž drží veškerá nastavení projektu, jako jsou struktury, vyhodnocení a další, a také obsahuje knihovny symbolů, rámečky formuláře a jiná kmenová data. Může také obsahovat např. předpřipravené standardní strany. Každá společnost by měla mít svůj připravený základní projekt, který bude nastaven dle specifických požadavků, a bude mít např. předvyplněné vlastnosti projektu.

Poznámka: EPLAN verze do 2.9 SP1 mimo základního projektu používala ještě šablonu (EPT). Ta se od základního projektu liší tím, že neobsahuje kmenová data, ale při zakládání projektu si je EPLAN stáhne z nastavených adresářů.

U posledních dvou polí s datem generování a zhotovitelem je třeba mít na paměti, že jsou následně neměnná. Proto je dobré volit jako zhotovitele název společnosti a pole do razítek (jako kreslil/zpracoval/schválil) volit přímo jako vlastnosti konkrétních stran.

Datové formáty projektů EPLAN

Při práci s projektem EPLAN narazíte na několik datových formátů. „Živý“ projekt EPLAN, tedy ten, na kterém aktuálně pracuji, se otevírá pomocí souboru ELK. Tento soubor je ale pouze jakýsi link a neobsahuje žádná projektová data. Ta jsou uložena v adresáři, který se jmenuje stejně jako projekt a je ve stejné složce, má ale příponu EDB.

novy_projekt

V přímé souvislosti s projektem EPLAN se ještě můžeme setkat s příponami ZW1 a ZW9. Tyto soubory jsou si velmi podobné, každý se ale používá k jinému účelu a v jiné části pracovního workflow.

Soubor ZW1

Soubor ZW1 je záloha projektu, která se používá, pokud si chcete projekt uložit v určitém stavu, poslat ho kolegům či ho opravdu zálohovat a práci na něm ukončit. Když soubor s touto přílohou dostanete, abyste na projektu dále pokračovali, otevíráte ho stejně jako standardní ELK z menu Soubor > Otevřít.

Zde ale POZOR. Tato funkce neotevírá přímo soubor ZW1, dojde ale k jeho obnovení a vytvoření „živého“ projektu (ELK + EDB). Při dalším otevření už používejte soubor ELK. Jinak dojde k opětovnému obnovení projektu ze zálohy a přepsání změn na původní zálohovanou verzi!!!

 

Soubor ZW9

Soubor ZW9 také obsahuje kompletní data projektu EPLAN. Čím se tedy ZW1 a ZW9 liší? Použitím. Datově jde o identické soubory – oba jsou zabalené projekty EPLAN. ZW1 ale signalizuje, že jde o zálohu projektu zakázky, nějaké konkrétní technologie či stroje. ZW9 pak není projekt žádné konkrétní zakázky, ale součást kmenových dat. „Prázdný“ projekt, který obsahuje veškeré nastavení a data potřebná pro projektování (symboly, formuláře, rámečky…, ale i standardní strany apod.).

 

V našich školeních se naučíte se efektivněji používat software EPLAN.
Zjistěte více zde:

Přehled školení EPLAN

 

 

Mohlo by vás také zajímat:

Záznam webináře: Novinky verze EPLAN Platforma 2023

Snadná správa přístrojů v cloud s EPLAN eSTOCK

Přínosy strukturování projektu v softwaru EPLAN

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře