Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
8/03/24

EPLAN na FEKT VUT: Trh to žádá, studenti to oceňují

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Rozvoj digitalizace klade na absolventy vstupující na trh práce nové nároky. V oblasti elektro projektování jsou na tyto výzvy dobře připraveni studenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Nově mohou totiž absolvovat volitelný semestrální kurz pro osvojení znalostí softwaru EPLAN.

Hlavní motivací fakulty bylo, aby studentům byly v rámci výuky nabízeny nejnovější technologie a umožnily jim setkat se s tím, co později potkají v praxi. „Dalším důvodem byl i podnět technologických firem, které přišly s tím, že by uvítaly, kdyby naši studenti znali software EPLAN,“ vysvětluje Ing. Branislav Bátora PhD., odborný asistent na Ústavu elektroenergetiky.

Vedení fakulty se tedy podařilo proaktivně vytvořit celý předmět, který se věnuje projektování v elektronice prostřednictvím nástroje EPLAN. Díky tomuto předmětu mají studenti k dispozici celý semestr, tedy čtyři hodiny během třinácti týdnů, tedy velkorysou časovou dotaci. Mohou tak absolvovat poměrně intenzivní seznámení s nástrojem.

Možnost získání certifikace již během studia

Samotní studenti pak kvitují, že jim absolvování předmětu pomáhá i v lepším uplatnění v praxi. Ti nejlepší, kteří splní i kritéria hodnocení předmětu navíc mohou získat i platnou certifikaci od společnosti EPLAN.

„Certifikát představuje pro studenty velkou motivaci, protože získat jej po ukončení školy není úplně levná záležitost a náročná,“ vysvětluje Bátora. Certifikát ovšem nezískává automaticky každý student, který absolvuje předmět. Dostávají ho studenti na základě hodnocení předmětů, které se ve škole pohybuje na škále 0–100 bodů. Pro absolvování je nutné získat alespoň 50 bodů s tím, že aby motivace pro studenty byla vyšší, certifikát získají ti, kteří získají 70 a výše bodů. „Musejí prokázat znalosti v zápočtovém testu, k řešení u něj dostávají projekt, s kterým se dosud nesetkali, ale znalosti, které během semestru získali stačí k jeho vyplnění,“ upozorňuje Bátora.

Benefit netkví pouze v certifikaci. Během výuky pro studenty tento software nejvíce pomáhá u tvorby závěrečných prací. Studenti většinou pracují na nějakém návrhu a potřebují vytvořit projektovou dokumentaci. EPLAN je velmi dobrý nástroj, který jim při práci pomáhá.

„Řešili jsme bakalářské nebo diplomové práce, které se zaměřovaly na návrhy rozváděčových prvků či řízení regulace nebo jiných technologií. Tam studenti využili nástroje EPLAN,“ potvrzuje znovu Bátora. Někteří studenti pak i zmíněný využívají certifikát, který mají, najdou si stáž či brigádu, během nichž získávají praktické zkušenosti již během studia.

Chcete-li zobrazit toto video, musíte přijmout funkční soubory cookie.

 

 

Podpora výuky experty firmy EPLAN

Samotný EPLAN začíná spolupracovat už i na přípravě výuky. V učebnách, je totiž samozřejmě potřeba i technologická softwarová podporu při zavádění nových licencí. Kromě pomoci s instalací a poskytnutí výhodných studentských licencí, poskytuje EPLAN také studijní materiály.

„Data EPLANu používáme při svých kurzech, jen jsme je přizpůsobili potřebám a dynamice průběhu kurzu. Máme přístup k databázi EPLAN Data Portal, odkud máme možnost stahovat makra, elektrotechnické informace o přístrojích apod.,“ vysvětluje Bátora.

On sám i jiní vyučující potom aktivně využívá pravidelných kurzů, kde jsou vyučujícím předávány nejčerstvější informace o vývoji software a zajišťuje se tím, že i studenti mají ty nejnovější dostupné informace z první ruky.

O úspěchu nového studijního předmětu vypovídá již jen fakt, že původní kapacita kurzu byla při zápisu nedostačující a dnes je jeho kapacita rovnou zdvojnásobena, přičemž ještě nepokrývá zájem plně. Stěžejní podnět tedy přišel od průmyslových firem, z praxe, ale i univerzita nepopírá zájem, aby studenti a absolventi znali technologie, které pak mohou v praxi uplatnit.

 

Chcete se dozvědět více o programu EPLAN Education? Kontaktujte nás, rádi vám veškeré dotazy zodpovíme. 

Kontaktní údaje

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře