Jakým výzvám dnes čelí výrobci rozváděčů

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
12/10/21

Jakým výzvám dnes čelí výrobci rozváděčů

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Dnešní procesy vývoje produktů (PVP) lze efektivně provádět obvykle pouze pomocí softwarových systémů. K dispozici máme spoustu různých řešení, ale kvalitní software je většinou omezen spíše na speciální než na obecné aplikace, což může vytvářet problémy samo o sobě!

V tomto blogu budeme zkoumat projekční výzvy (a jejich řešení) pro výrobce rozváděčů.

Jeden nebo více systémů

První z možností je osvojit si jeden z mnoha široce dostupných CAD systémů.

Ty byly původně navrženy pro architekty a strojní inženýry a v těchto oblastech mohou poskytovat dobré služby. Zpravidla jim však chybí funkce pro kalkulace a objednávání – což je pro výrobce rozváděčů zásadní.

Uživatelé tradičních CAD systémů tento nedostatek často řeší pomocí samostatných softwarových řešení pro kalkulace a objednávky.

Ani používání několika softwarových systémů pro různé fáze výroby rozváděčů však není zdaleka ideální, protože přináší obtíže při předávání dat mezi nimi.

V reálu to může skončit jako manuální úkol, který je nejen časově náročný, ale také náchylný k chybám.

Více používaných softwarových systémů vytváří překážky nejen v projekci, ale také ve výrobě, kde neefektivní nebo neúplný přenos dat do a z výrobních systémů může vést k chybám, které je obtížné a nákladné napravit.

Řešením je software z jednoho zdroje, pokrývající všechny funkce potřebné pro efektivní návrh, zajišťování komponent, výrobu a také s podporou 3D modelování virtuálních řídicích skříní a rozváděčů – s přístupem, který je rychlý i intuitivní.

 

Vše, co konstruktér potřebuje, na jednom místě

Softwarové funkce pro konstruktéra by měly zahrnovat interaktivní 3D montážní rozvržení a funkce pro zapojování, spolu s postupem pro návrh přípojnicových systémů.

Další pomůcky, jako je testování kolizí, vynucené dodržování instalačních pokynů výrobců komponent, minimální vzdálenosti a poloměry ohybu, také napomáhají procesu návrhu a minimalizují riziko chyb.

Konstruktéři, kteří při používání integrovaného počítačově podporovaného projekčního (CAE) systému zvolí přístup na bázi funkčních jednotek, se dočkají ještě většího snížení nákladů a zlepšení produktivity.

Mnoho výrobců rozváděčů samozřejmě tvrdí, že vzhledem k různorodosti práce, kterou provádějí, by pro ně bylo obtížné či dokonce nemožné přeorientovat se na funkční jednotky. Existují pádné důkazy, že by to měli znovu zvážit!

Dobře zvolený dodavatel CAE poskytne společnosti veškeré odborné vedení pro přijetí funkčního projektování a jeho přínosy jsou ohromující. Výrobci rozváděčů, kteří již tímto způsobem pracují a umožňují tak používání (online) konfigurátorů, uvádějí možnou úsporu času a nákladů ve výši až 44 %, což představuje značnou konkurenční výhodou.

 

Pokud vám toto všechno zní zajímavě, proč se nedozvědět více? Jednoduše si stáhněte českou verzi studie Výroba rozváděčů 4.0, která přímo rozebírá výzvy a potřeby výrobců rozváděčů a je nabitá praktickými nápady a informacemi.

Stáhnout studii ve formátu PDF

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře