Autor

Pavol Buček Pavol Buček Pracuje ve společnosti EPLAN na pozici konzultanta od roku 2008. Zabývá se převážně standardizací projekčních procesů a automatizací výroby rozváděčů. Dále řeší podporu a školení uživatelů pro CAE produkty EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid a EPLAN Pro Panel.
16/03/23

Tvorba vícejazyčné dokumentace s EPLAN

Autor: Pavol Buček Čas na čtení: minuta minuty

Rychle rostoucí průmyslové odvětví s mnoha rozdílnými sektory je stále více konfrontováno s různými výzvami a požadavky. EPLAN vám nabízí řešení, která poskytují kontinuitu dat, spolehlivost plánování a otevřenost standardním rozhraním a systémům, jejíž výhody sahají mnohem hlouběji než jen do projektování. 

Kvalitní překlad šetří čas a peníze

Pokud patříte mezi společnosti s mezinárodní působností, je vaší povinností vytvářet přesnou a kvalitní projektovou dokumentaci v různých jazycích, přizpůsobenou různým standardům a pracovním prostředím. Tento proces je z hlediska času a financí velmi náročný a bez možnosti disponovat nástrojem pro odborné technické překlady se mohou v dokumentaci vyskytovat mnohé nepřesnosti. Odborná terminologie se liší v závislosti na konkrétní technické oblasti a velmi obtížně se překládá. Firmy si velmi často vypomáhají s internetovými překladači, které jsou vzhledem ke složitosti překladu nedostatečné. Takto přeložené texty jsou pro zákazníka nesrozumitelné a v mnohých případech z hlediska kontextu nedávají smysl.

Jasné a srozumitelné překlady

Společnosti, působící po celém světě, musí vytvářet dokumentace, které budou srozumitelné napříč celým spektrem projekčních oblastí.  Není v silách ani toho nejlepšího designéra znát technickou čínštinu nebo arabštinu. Ale i výrobní podniky s tuzemskou působností mohou využívat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraniční, pro kterou je třeba opatřit dokumentaci v příslušném jazyce. 

Při překladu je nezbytné uplatnit správné technické termíny užívané v praxi příslušného technického oboru. Chcete-li si být jistí správností překladu projektové dokumentace, platforma EPLAN vám k tomu nabízí ideální nástroj. 

Chcete-li zobrazit toto video, musíte přijmout funkční soubory cookie.

Modul překlady v platformě EPLAN

Návrhová databáze EPLAN nové generace softwaru CAE je využívána nejen pro tvorbu schémat zapojení a výrobu rozváděčů, ale zvládá i překlad dokumentace. Proces tvorby slovníku je optimalizován a nastaven tak, aby vytvářel vaše know-how a zefektivnil systém pro automatický překlad termínů v dokumentaci. Princip tvorby slovníku je založen na standardizaci terminologie, sjednocení pojmů a minimalizaci počtu termínů.  

Závěrem

EPLAN napomáhá společnostem s optimalizací jejich procesů včetně vytváření transparentní a úplné technické dokumentace. Čím pečlivější projektovou dokumentaci máte, tím více ušetříte za dodatečné zásahy v hotovém projektu. Naučte se více v některém z našich školení:

Školení EPLAN Basic

Školení EPLAN Electric P8 Makra a přístroje

Přehled všech školení EPLAN Electric P8

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře