Statické, dynamické a podmíněné formuláře

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
4/01/22

Statické, dynamické a podmíněné formuláře – víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

V softwaru EPLAN jsou dva typy formulářů, které se liší svými vlastnostmi, a proto se rozdělují na statické a dynamické. V tomto článku vám objasníme rozdíl mezi těmito dvěma formuláři, ale i to, jaké benefity jejich používání přinese nejen vám, ale také pracovníkům ve výrobě.

Statické formuláře

Statické formuláře zobrazují data, jako jsou plány svorkovnic nebo plány kabelů, na samostatných stránkách. Data se zobrazují v tabulce s konstantní výškou řádku, což znamená, že všechny grafiky zůstanou v každé sestavě stejné. I když tam již nejsou žádné údaje, stále se zobrazují všechny řádky. Například pokud má svorkovnice pouze 10 svorek, statický formulář zobrazí 10 záznamů, přičemž zbytek formuláře zůstane nevyužitý.

Plán svorkovnice jako statický formulář.Obrázek č. 1: Plán svorkovnice jako statický formulář.

Dynamické formuláře

V porovnání se statickými formuláři můžeme do dynamických formulářů vložit tzv. dynamické oblasti tak, aby se mohly přizpůsobit jednotlivým potřebám. Výšku řádku lze změnit aktivací vlastnosti formuláře „Upravit výšku řádku dynamicky“, což znamená, že čím více informací zadáte, tím větší bude formulář.

Stejný plán svorkovnice v dynamickém formulářiObrázek č. 2: Stejný plán svorkovnice v dynamickém formuláři.

Všichni dobře víme, jak mohou být projekty a projektové dokumentace rozsáhlé.
Dynamické formuláře mohou být užitečné pro zhuštění projektů maximalizací počtu stránek, které byly využity v rámci projektu. Je tomu tak proto, že oproti statickým formulářům je možné kombinovat vyhodnocení několika funkcí na jedné stránce – například všechna spojení.

Obrázek níže ukazuje plán svorkovnice a počet artiklů na jedné stránce.

Využití prostoru stránky přidáním počtu artiklů do plánu svorkovnice za použití dynamického formulářeObrázek č. 3: Využití prostoru stránky přidáním počtu artiklů do plánu svorkovnice za použití dynamického formuláře.

Podmíněné formuláře

V rámci dynamických formulářů je možné aktivovat ve formulářích funkci, která usnadní nalezení konkrétní informace či zjednoduší čtení formulářů.

Software EPLAN umožňuje definovat „subformuláře“, které mohou být připojeny za určité podmínky. Například pokud byste chtěli identifikovat artikly, které souvisejí s bezpečností, podmínky by mohly vypadat takto: „Jestliže se artikly rovnají XYZ, zvýrazní se řádek žlutou barvou.“

Takto by se následně vytvořil tzv. hlavní formulář a podmíněný formulář toho samého typu. Podmíněné formuláře je možné vytvořit u všech vyhodnocení vztahujících se k funkcím, pro které lze definovat filtr funkcí, s výjimkou plánů napojení, jako jsou napojení přístroje, napojení kabelu a napojení svorkovnice, abychom jmenovali alespoň některé.

Využívání projektového filtru v sestavách

V závislosti na požadovaných informacích má při projektu každý typ formuláře své vlastní výhody pro jednotlivé zúčastněné strany.

Například dílna nebo uvedení do provozu mohou vyžadovat podrobnější plán svorkovnice, než jaké chce zákazník. Ve většině případů mohou jednotlivci vyžadovat kombinaci různých typů formulářů. Preferované typy pro dokumentaci lze snadno nastavit pomocí projektových filtrů.

Filtry projektu fungují jako pravidla pro generování sestav. Pokud nastavíte vlastnosti projektu pro svého „zákazníka“, software zkontroluje tyto vlastnosti při generování vyhodnocení. Jestliže vlastnosti projektu odpovídají nastavení, systém automaticky projde všemi relevantními formuláři, které byly nastaveny ve vlastnostech projektu.

Navíc výzkumy ukazují, že uživatelé softwaru EPLAN pouze generují vyhodnocení v nastaveném bodě, aby dokončili projekt a poté poskytli výrobě soubor dokumentů. Ale co kdyby byly projektové filtry použity v nastavených fázích životního cyklu projektu, aby bylo možné vytvářet vyhodnocení, když jsou skutečně potřeba. Například kusovník artiklů lze vygenerovat v počátcích procesu, takže artikly, které mají dlouhou dodací lhůtu, lze objednat předem.

Příklad pěti fází životního cyklu projektu, kde lze generovat vyhodnoceníObrázek č. 4: Příklad pěti fází životního cyklu projektu, kde lze generovat vyhodnocení.

Podrobněji se používání formulářů věnuje naše rozšiřující školení EPLAN Electric P8 - Artikly a kmenová data, které se zaměřuje na úpravu a vytváření artiklů a kmenových dat (vytváření a správa artiklové databáze, rámečky projektu, formuláře vyhodnocení atd.). Na následujícím odkazu najdete bližší informace k tomuto školení včetně dostupných termínů.
Zjistit více o rozšiřujícím školení Artikly a kmenová data

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře