Projektování v cloudu: miřte vysoko!

Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
7/06/22

Projektování v cloudu: miřte vysoko!

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Máte úplnou kontrolu nad vašimi daty a projekty? Cloudová řešení přináší do projektování nové možnosti bez ohledu na to, kde zrovna jste, jaká používáte zařízení či jaká je velikost vaší společnosti.

Výhody přesunutí dat do cloudu a odpoutání se od konkrétního zařízení jsou zřejmé. Thomas Michels, ředitel Cloud Business Software ve společnosti EPLAN, říká: Rozváděče často navrhují projekční společnosti na základě podkladů od výrobce strojních zařízení. V průběhu projektu se nevyhnou změnám, diskusím se zákazníkem či reportování výsledků. Pro všechny tyto činnosti nyní může být využito nové cloudové prostředí EPLAN, díky kterému mohou mít všichni zúčastnění okamžitý přístup k nejnovějším verzím projektu v EPLAN eVIEW.“

„Položili jsme si otázku: Jak bude vypadat budoucnost projektování s ohledem na neustále se měnící technologie a stále širší pokrytí hodnotového řetězce.“ vysvětluje Thomas Michels, ředitel Cloud Business Software.

Online revize a připomínkování

Přísně vzato je název eVIEW nedostatečný. Tento nástroj není pouhou čtečkou projektů EPLAN, ale také umožňuje online připomínkovat návrh zařízení a na tyto podněty dále reagovat. Projekce, výroba, montáž či servis a údržba – všechna tato oddělení mohou projekt připomínkovat a zaznamenávat změny, které obratem obdrží zodpovědný projektant, který je může zapracovat do projektu. Takto vzniká řízený tok informací mezi všemi zúčastněnými a tím i kontrola nad změnami.

Chcete-li zobrazit toto video, musíte přijmout funkční soubory cookie.

V cloudu je už 16 000 projektů EPLAN

Pro ty, kteří pochybují o použitelnosti cloudu, máme jasnou odpověď – za posledních deset měsíců provozu EPLAN Cloud bylo nahráno 16 000 projektů! Tyto projekty jsou uloženy v tzv. organizacích, které tvoří 11 000 uživatelů, kteří nad nimi aktivně kooperují s kolegy. Aplikace eVIEW je tedy krásným příkladem toho, jak může být projektování snadno rozšířeno o možnosti, které cloudové služby nabízejí. Samotný proces návrhu se nemění, ale cloudová technologie pomáhá zajistit, že projekty jsou dostupné bez ohledu na to kde se nacházíte a jaké používáte zařízení.

Pod hlavičkou EPLAN Cloud pak neustále rozšiřujeme možnosti, jak nad projekty spolupracovat, a to i za hranice projektování – prostředí EPLAN Cloud pokryjí celý hodnotový řetězec od návrhu, přes výrobu po servis a údržbu.

Změna přístupu: Software jako služba

Práce s cloudovými službami přináší změnu přístupu. Nemůžeme zaspat – pokračování v zajetých kolejích žádný velký přínos do budoucna nepřinese. Práce v cloudu nám každodenně pak umožní mířit k nejvyšším metám. André Beunink, ředitel Cloud Business Digital Platform ve společnosti EPLAN, vysvětluje transformaci do cloudu: „Na rozdíl od známé platformy EPLAN, cloudové aplikace nejsou instalovány lokálně na počítačích uživatelů. Na místo toho poskytujeme všem společnou, spolehlivou a bezpečnou IT infrastrukturu v cloudu, kde se o hladký běh starají profesionálové – toto je princip software jako služba.“

Andre Beunink: „Poskytujeme všem společnou, spolehlivou a bezpečnou IT infrastrukturu v cloudu, kde se o hladký běh starají profesionálové – toto je princip software jako služba ", říká André Beunink, ředitel Cloud Business Digital Platform.

Andre Beunink: „Poskytujeme všem společnou, spolehlivou a bezpečnou IT infrastrukturu v cloudu, kde se o hladký běh starají profesionálové – toto je princip software jako služba ", říká André Beunink, ředitel Cloud Business Digital Platform.

Knihovny schémat: nový přístup

Vedle rozsáhlých funkcí na prohlížení a připomínkování projektů v EPLAN eVIEW, cloud také pomáhá projektantům začít s automatizovaným generováním projektů. Thomas Michels: „Funguje to podobně jako Data Portal, jen o úroveň výš. Například v eBUILD Free (jak nazýváme cloudovou knihovnu zapojení) jsou uloženy zapojení pro celé funkce, jako jsou například strany napájení.“ Vytvořili jsme tyto knihovny zapojení společně s lídry na dané oblasti. Například s Phoenix Contact, který je v této oblasti jeden z průkopníků. Pokud otevřete knihovnu pro napájení, a zadáte hodnoty jako požadovaný výstupní proud či počet výstupů, dostanete na kliknutí tlačítka několika stránkové zapojení zdrojů, které můžete použít do projektu. Toto šetří čas a poskytuje funkce, kde jsou použity ověřené, kompatibilní přístroje.

Vyrazte cestou digitalizace

Prostředí EPLAN Cloud v budoucnu poskytne jednotný vstup do světa cloudu. S eVIEW, eMANAGE a eBUILD jako důležitými, ale rozhodně ne jedinými aplikacemi. Thomas Michels: „Neustále vyvíjíme nové aplikace“.

Registrujte se zdarma na EPLAN Cloud

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře