Připraveni na výzvy trhu pomocí standardizace

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
14/01/21

Připraveni na výzvy trhu pomocí standardizace

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Firma IS - Industry Solutions a.s., jak již naznačuje samotný název, nabízí řešení všeho druhu pro průmysl.

Záběr této žilinské společnosti na trhu elektrotechnických projektů je skutečně široký – od VN projektů přes NN řešení až po řízení technologických procesů. Koncem roku 2013 se začala psát regulovaným oddělením od společnosti Siemens, čítajícím 44 zaměstnanců, historie IS – Industry Solutions. V současné době společnost s čistě slovenským kapitálem disponuje víc než 80 zaměstnanci a kromě slovenské centrály v Žilině a pobočky v Bratislavě má pobočky také v České republice a v Rusku. 

Silný dřevařský průmysl

Kromě dřevozpracujícího průmyslu je možné najít řešení společnosti IS – Industry Solutions (dále „IS SK“) také v cementárenském a papírenském průmyslu. Expanzi v České republice začala společnost zakázkou pro chemický závod. Dle slov Ing. Stanislava Meluše, vedoucího oddělení projekce: „Přidanou hodnotou a hlavní výhodou naší společnosti je možnost komplexní dodávky řešení od návrhu až po odevzdání a oživení v provozu.“ Na jeho oddělení pracuje 14 projektantů. 

Sílící tlak na projekční oddělení

Již dávno jsou pryč doby, kdy se nejdřív projektovalo, a teprve pak rozhodovalo o realizaci. Dnešní doba si vyžádala jiný přístup k projektování. Zákazník si kupuje celé řešení a ve většině případů ho nezajímá příprava ani samotná realizace, jen výsledek a termín. Následně má společnost jako IS SK na starost sjednotit všechny činnosti – projektování, realizaci, montáž a oživení.

 

 

Tak jako v jiných projektových společnostech, také v ISSK prošli různými softwarovými nástroji na přípravu projektů. Na návrh dispozice a rozmístění komponentů stále používají AutoCAD. Sílící tlak na kvalitu a efektivitu výstupů z oddělení projekce si však žádal nástroj, jenž by nabízel detailní návrhovou elektrotechnickou stránku projektu s možností kontroly. Oddělení projekce vyzkoušelo na projektování elektrotechnických schémat vícero softwarových nástrojů a různých nadstaveb. 

Důkladná analýza

Při hledání vhodného projekčního nástroje se poprvé setkali se společností EPLAN. Začínali s jednou licencí, později se dvěma a v současné době jich mají sedm. Začátky byly různorodé. Každý projektant měl svůj styl práce a EPLAN ovládal na uživatelské úrovni. To však nestačilo na efektivní ovládání softwaru. Ing. Meluš dodává: „Cítil jsem, že potřebujeme nástroj, který nám pomůže zvýšit efektivitu, sjednotit pracovní postupy a dokáže procesy zautomatizovat. Právě společnost EPLAN přišla s řešením, po němž jsem dlouhodobě pátral. Nenabízela jen software, ale taktéž celou metodiku.“

V prvním kroku přišli specialisté z firmy EPLAN do IS SK a udělali analýzu doslova celého fungování firmy. Společně si prošli celý pracovní proces – odkud a kam směřuje projektová dokumentace, v jakých formátech se v procesech nachází, způsoby odevzdávání informací a podobně. Po podrobné analýze nabídla společnost EPLAN řešení doslova ušité na míru a postavené na softwarovém řešení EPLAN Electric P8 v síťové verzi a na automatizovaném vytváření schémat za pomocí nástroje EEC One (EPLAN Engineering Center One).  

Od uživatele k profesionálovi

Pracovní tým tvořil jeden specialista ze společnosti EPLAN a klíčový projektant z oddělení projekce. Dalším krokem po analýze potřeb byla standardizace, tedy nastavení šablon a kmenových dat pro EEC One. Následujícím krokem byla automatizace procesů. Důležité bylo, že s těmito připravenými nástroji byli obeznámeni všichni projektanti. Ještě před samotným spuštěním proběhlo přímo v prostorách firmy intenzivní školení. „EPLAN nám pomohl připravit podrobný manuál. Když k nám teď přijde nový projektant se základními zkušenostmi v EPLAN Electric P8, za pomocí uvedeného manuálu se rychleji zaškolí,“ vysvětluje Ing. Stanislav Meluš. Projektantům se najednou otevřely nové obzory, získali nástroj upravený dle svých požadavků, na procesy aplikovali definovanou metodiku a velké projekty se začaly automatizovat. 

Zkouška ohněm

První „zkouškou ohněm“ se stala velká zakázka pro chemický závod v České republice. Pro oddělení projekce to byla zásadní výzva, protože se jednalo o poměrně složitý projekt s požadavkem na rychlé zpracování. Padlo rozhodnutí, že se celý projekt vyřeší novým způsobem s pomocí EEC One. „Při běžném postupu kreslení schémat by nám dokončení samotného projektu trvalo minimálně dva měsíce. My jsme projekt pro výrobu rozvaděčů odevzdali za jeden měsíc. To představovalo obrovský úspěch, za což vděčíme automatizaci projektování,“ komentuje Ing. Meluš.

Standardy nezávislé na průmyslu

Po důsledné přípravě standardů je úplně jedno, zdali se jedná o cementárenský, papírenský anebo dřevozpracující průmysl. Společnost pomocí EEC One zautomatizovala projektování na dalším velkém projektu pro firmu Volkswagen na Slovensku. Největší logistická hala (500x250 metrů) pro automobilový průmysl na Slovensku obsahovala velký počet světelných rozvaděčů s množstvím vývodů.

 

 

Při klasickém způsobu projektování a kopírování jednotlivých prvků by to trvalo delší dobu a bylo by vyšší riziko vzniku chyb. Díky automatizaci projektování za pomoci EEC One dokázalo oddělení projekce připravit projektovou dokumentaci včas.

Automatizace projektování napříč celou firmou

První fází projektování je analýza vstupních podkladů. Standardní vstup na oddělení projekce představuje seznam pohonů, snímačů a jiných elektrotechnických prvků. Projektant rozdělí tyto prvky podle metodiky do skupin, jednotlivé parametry prvků (například u pohonů) upraví jen v tabulkovém procesoru a následně za pomoci EEC One naimportuje přímo do EPLAN Electric P8. 

 

 

V závěru dokáže pomocí EPLAN Electric P8 připravit nejen hlavní výkresy, ale také sumární kusovník, který se automaticky zasílá na oddělení nákupu, takže zaměstnanci už nemusejí listovat v projektové dokumentaci. Vygenerované výstupy si pochvalují také na oddělení výroby, protože teď automaticky získají štítky na přístroje, zařízení a svorkovnice. Předtím ve výrobě manuálně přepisovali údaje z výkresů do formy Excel, které byly rozeznatelné pro specializované tiskárny. Teď dokáže pracovnice ve výrobě jednoduše poslat štítky na speciální tiskárny, protože je dostane již exportované ze softwaru EPLAN do Excelu přímo z oddělení projekce. 

Pevně na vlastních nohou

Společnost IS SK začínala se svou vizí a 44 zaměstnanci již v roce 2014. Aktuálně zaměstnává 80 lidí. „Řešení od společnosti EPLAN pro nás představuje konkurenční výhodu. Momentálně jsme ve stavu, kdy nám implementace EPLAN Electric P8 a EEC One přináší „první ovoce“. Čekají nás velké projekty, ale díky dobře nastavené standardizaci a automatizaci projektování bychom je měli bez problémů zvládnout,“ uzavírá Ing. Stanislav Meluš.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře