Autor

Eduard Kolomý Eduard Kolomý Pracuje ve společnosti EPLAN na pozici konzultanta. Zabývá se převážně optimalizací a standardizací projekčních procesů a oblastí integrace projekčních nástrojů do firemních procesů. Dále řeší podporu a školení uživatelů pro CAE produkty EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN Pro Panel a EPLAN eBUILD.
25/09/23

Podpora výroby rozváděčů pomocí produktů platformy EPLAN

Autor: Eduard Kolomý Čas na čtení: minuta minuty

Pokud se vaše společnost zabývá výrobou rozváděčů – a nezáleží na tom, zda jsou to rozváděče pro vlastní jednoúčelové stroje, pro oblast měření a regulace, nebo vyrábíte rozváděče na zakázku pro různé zákazníky – jsou pro vás produkty platformy EPLAN jedním z nejlepších možných řešení.

Nejčastějším problémem, který řeší většina výrobců rozváděčů, je kvalita vstupních podkladů. Pokud vyrábíte rozváděče na základě vlastních projektů, máte možnost kvalitu projektu ovlivnit. Jak si ale pomoci, když podklady přicházejí od zákazníků, mnohdy ve formě schémat zapojení ve formátu PDF, případně včetně kusovníků v Excelu?

Dalšími důležitými tématy jsou kvalita a úplnost podkladů, které putují od vás do výroby. Jak vytvořit co nejkvalitnější podklady pro osazení rozváděče a pro jeho zapojení a eliminovat tak časté a mnohdy zbytečné dotazy z výroby? Jak co nejvíce využít data zadaná do projektu v průběhu jeho tvorby, například pro rychlý tisk popisových štítků na přístroje, svorky a kabely, a návlaček na vodiče?

Pokud jste již předchozí oblasti zvládli, je zde další téma, a tím je co nejtěsnější propojení projektování s výrobou. Zde se nabízejí možnosti datových exportů pro stroje určené k obrábění rozváděčů, zkracování kabelových žlabů a montážních lišt a pro stroje na přípravu vodičů.

Vzhledem ke stálému nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro osazování a zapojování rozváděčů se také mnohem častěji dostává do popředí možnost využití softwarové podpory pro tyto činnosti. Jak se s těmito otázkami a výzvami „poprat“, to se dozvíte na našem specializovaném školení.

Propanel3

Co na vás ve 4 dnech školení čeká?

  • Postupy při tvorbě kvalitních dat artiklů pro rozváděčové skříně, přístroje, kabely, vodiče a další komponenty dle standardu EPLAN Data Standard, a to včetně 3D modelů, vrtacích obrazců a připojovacích schémat pro routování spojů.
  • Rychlé a efektivní vytváření 3D modelu rozváděče na základě projektu EPLAN i na základě podkladů dodaných zákazníkem.
  • Generování podrobných a přesných podkladů pro výrobu, jako jsou výkresy osazení, legendy, montážní seznamy, výkresy vrtání, a automatizace jejich vytváření.
  • Routování spojů ve 3D modelu rozváděče a příprava podkladů pro strojní výrobu spojů.
  • Ukázka možností strojního obrábění rozváděčových skříní, přípravy kabelových žlabů a montážních lišt, včetně exportu dat pro tyto stroje.
  • Softwarově podporované osazování a zapojování rozváděčů – nástroje EPLAN Smart Production Collection.

Na školení začneme přípravou artiklových dat, která následně využijeme při vytvoření a osazení 3D modelu rozváděče. Přitom si ukážeme možnosti, jak do projektu EPLAN importovat data od zákazníka zpracovaná v jiném prostředí. Z osazeného modelu vytvoříme podklady pro výrobu a ukážeme si, jak tuto činnost co nejvíce automatizovat a urychlit. Dále si zaroutujeme všechny spoje uvnitř rozváděče a opět vyexportujeme data pro poloautomatickou, případně automatickou strojní přípravu vodičů. V poslední části školení si ukážeme možnosti exportu dat pro stroje na obrábění rozváděčových skříní. Nakonec se můžete vžít do role pracovníků ve výrobě a vyzkoušíte si, jak funguje osazení a zapojení rozváděče za pomoci nástrojů EPLAN Smart Mounting a EPLAN Smart Wiring.

Využijte tohoto školení, které pořádáme jen jednou ročně. Další termín je: 8. – 11. 10. 2024.

Zjistit více o specializovaném školení

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře