Objevte hluboký vesmír vědomostí s EPLAN Certified Engineer

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
23/06/21

Objevte hluboký vesmír vědomostí s EPLAN Certified Engineer

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Staňte se expertem v projektování. Tak zní proklamace programu EPLAN Certified Engineer (ECE). Příprava kvalitní projektové dokumentace není jen otázkou softwarových systémů – důležitý je i uživatel a dodavatel softwaru. Faktory, které do značné míry určují efektivitu, jsou znalosti, praxe a zkušenosti.

Své o tom ví také firma INVERA s.r.o. z Rakovníku, která vyrábí jednoúčelové hydraulické lisy určené především pro plastikářství a gumárenský průmysl.

EPLAN v hlavní roli

Ve výrobní a projekční kanceláři se navrhuje veškerá elektroinstalace lisů zahrnující specifikaci řídicího systému a příslušenství pro automatizaci výroby. A právě při jejich návrhu a výrobě hraje důležitou roli EPLAN. 

„EPLAN používáme osm let, dostali jsme se k němu prostřednictvím požadavků našich zákazníků, kteří požadovali výkresy právě v jeho formátu,“ vysvětluje Jiří Zelinka, jeden z hrdých absolventů programu ECE a dodává: „Nyní si již nedovedu představit, jak bych mohl projektovat bez funkcionalit, které platforma EPLAN nabízí.“

Ostatně i služebně starší držitel certifikátu nástroj hodnotí kladně, přičemž vyzdvihuje i jeho další devizu: „EPLAN má také nástroje pro automatizovanou výrobu rozváděčů. Když navrhujeme elektrorozváděč, používáme komponenty jednotlivých dodavatelů. Databáze je obsahově široká, zahrnuje komponenty od mnoha výrobců a projektování rozváděče se tak významně zrychluje a zjednodušuje,“ vysvětluje Milan Brabec, další držitel certifikace EPLAN Certified Engineer.

Shodně srovnávají benefity také v kontextu historické praxe, kdy práce probíhala rozličnými free verzemi nejrůznějších dostupných softwarů. Trvalo to dle jejich vyjádření velmi dlouho, nebyli schopni zrealizovat produkt v zadaném čase, výroba se špatně plánovala. Výstup nebyl kompatibilní s ostatními formáty jiných dodavatelů atd. Platforma EPLAN práci výrazně zjednodušila.


Investice do upgrade ruku v ruce se vzděláním

Osm let úspěšného seznamování s výhodami řešení přivedlo firmu k úvaze o dalším rozšíření a aktualizaci o novější nástroje. U toho však nemělo v tomto případě zůstat a v roce 2019 se odhodlali ke komplexnějšímu kroku. „Chtěli jsme v první řadě investovat do vzdělání našich zaměstnanců, zvýšit jejich znalosti a dovednosti, aby se EPLAN stal opravdu účinným nástrojem při projektování našich strojů. Zároveň jsme chtěli přejít na poslední aktuální verze a rozšířit počet licencí. A formát nového vzdělání EPLAN Certified Engineer celému našemu záměru naprosto vyhovoval,“ zmiňuje technický ředitel Miroslav Šrédl. 

Mladší kolega rychle přidává také podrobnější vysvětlení: „Chtěli jsme podrobněji rozšířit základní verzi softwaru, měli jsme zájem například o kreslení svorek nebo maker. Plánovali jsme školení a přibližně ve stejné době přišlo oznámení o školení certifikovaného inženýra. Když jsem si přečetl, oč jde, zjistil jsem, že to je přesně to, co hledáme a potřebujeme. Takže jsme to začali řešit,“ doplňuje Zelinka. 

Bylo tedy rozhodnuto. I přesto, že firma původně hledala spíše individuální zaškolení pro vlastní potřeby, zvítězil EPLAN Certified Engineer. „Když kolega přišel s návrhem na certifikaci, věděli jsme, že ji musíme získat,“ zakončuje úvahy pro vstup do certifikačního programu Milan Brabec.

 

Dostat ze sebe to nejlepší

Pokud chcete v dlouhodobém horizontu zvýšit efektivitu projektování, musíte dokázat flexibilně a efektivně strukturovat své projekty. To je jen jedno z mnoha zjištění, která společnost EPLAN obdržela od svých zákazníků působících v nejrůznějších průmyslových odvětvích po celém světě. Na základě těchto odpovědí EPLAN vyvinul komplexní přístup – EPLAN Experience, který je podstatou všech certifikačních školení EPLAN Certified Engineer (ECE). Účastníci získají profesionální školení, která obsahují témata od vytváření vysoce kvalitní dokumentace, definování norem a pravidel až po správné používání norem IEC. Jelikož je jasné, že úroveň znalostí a pořadí priorit se u jednotlivých projektantů liší, jsou školení uzpůsobena rozsahu znalostí a schopností daného účastníka. Délka školení se odvíjí dle individuálních požadavků daného uživatele v rozmezí od 6 do 12 měsíců.

„Myslím si, že jsme během školení narazili na témata, která nás bavila natolik, že by snesla i delší prostor. První týden jsme měli jednoho školitele, pak se nám střídala různá témata pokaždé s jinými přednášejícími. U některých jsme si říkali, že by nás to mohlo bavit více, kdyby byl větší časový prostor,“ vzpomíná Jiří Zelinka. Shodně však s kolegou dodává, že se střídala i témata zajímavá méně, protože, jak tvrdí, každému „sedne“ vždycky něco jiného. S následnými benefity jsou však na výsost spokojeni. 

„Máme ověřeno, že postup při projektování je nyní mnohem rychlejší. Řadu věcí nyní člověk dělá automaticky, ví, kam kliknout. Je s programem mnohem hlouběji seznámený, více chápe souvislosti a provázanost jednotlivých složek,“ kvituje Milan Brabec.

 

Praktické zkušenosti do praxe

Jako každé školení zakončené zkouškou, nesla s sebou i ukončení certifikace trochu nervozity. „Myslím, že jsme z ní byli dost vystresovaní. Ale ve finále byly otázky definovány srozumitelně, bez záludného slovíčkaření. Skvěle jsme uplatnili i zkušenosti získané v průběhu školení. Zkouška šla dobře, vystrašení jsme byli zbytečně,“ ujišťuje Zelinka. 

Ostatně praktický přístup ocenili i v rámci celého školení, které se takřka nedotklo osobního života, protože příprava většinově probíhala v práci na reálných projektech, kde si v praxi odzkoušeli všechny naučené novinky. Ve skutečnosti benefit přišel už u rozpracované zakázky, kterou v té době připravovali. 

 

Vzděláním k vyšší konkurenceschopnosti

Díky komplexnímu školení a přístupu EPLAN mohl ve společnosti INVERA vzniknout systémový postup návrhu a projektanti jsou schopni rychle sestavit jádro návrhu a pak do něj libovolně doplňovat speciální prvky upravované i na základě dodatečných požadavků zákazníka.

„Důležitá je komunikace se zákazníkem, je podstatné správně pochopit jeho potřeby a promítnout je do návrhu. To, že jsme schopni rychle lis ‚ušít na míru‛ a máme platformu, která nám to umožňuje, má bezesporu kladnou odezvu u zákazníků,“ vypočítává Miroslav Šrédl. 

„Do projektu pečlivě zaznamenáme změny z průběhu výroby a testování, popřípadě změny provedené u zákazníka. To nám poskytuje kontinuitu dat pro servis a údržbu,“ doplňuje Brabec. Stačí jen nahlédnout do dokumentace a technici jsou připraveni vyrazit ke klientovi na servis.

 „Rád bych školení doporučil i dalším účastníkům. Pro ty, kteří s EPLANEM denně pracují a mají byť jen základní školení, bych certifikační školení rozhodně doporučil,“ uzavírá Zelinka, který je ve firmě INVERA shodou okolností jakousi duší EPLANu.  Protože jak rád říká, jeho zavedení se datuje k jeho nástupu do firmy. „Průkopník EPLANu! Přišel, někde to slyšel, tak to tady zavedl. Tak jednoduché to ve skutečnosti bývá,“ usmívá se na závěr Miroslav Šrédl.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře