Autor

Radovan Ovcarčik Radovan Ovcarčik V tíme EPLAN pôsobím od septembra 2015 ako konzultant a vedúci projektov. Skúsenosti s projektovaním som získal pri vývoji zariadení pre automatickú logistiku v priemyselnej automatizácii. Som presvedčený o výhodách prechodu na progresívne metódy projektovania s využitím automatizačných nástrojov EPLAN. Projektovanie bude zábavnejšie a to bude cieľom našej spolupráce.
20/06/24

Jak týmově navrhovat systémy automatizace budov?

Autor: Radovan Ovcarčik Čas na čtení: minuta minuty

Automatizace budov je neustále se vyvíjející oblastí, která klade vysoké nároky na týmovou spolupráci a precizní koordinaci. Jak efektivně navrhovat a řídit projekty zahrnující systémy vytápění, klimatizace, zabezpečení, osvětlení a další technologické okruhy? Klíčem k úspěchu je využití pokročilých softwarových nástrojů a metod, které umožňují hladkou integraci všech fází projektu. Pojďme se podívat na to, jak profesionální nástroje jako Eplan podporují mezioborové týmy a zajišťují, že každý krok v procesu je transparentní, efektivní a bezchybně propojený. 

Pro lepší představu o komplexnosti projektu automatizace budovy stačí uvést několik systémů, jako jsou vytápění, klimatizace, EPS, monitorovací a bezpečnostní systémy, výtahy nebo osvětlení. Na projektu se podílí několik subjektů. Vše probíhá v několika fázích – plánování, výběrová řízení, detailní projektování a změny, implementace a v závěru údržba systému. Důležitým a nezbytným manažerským úkolem je pak podpora kvalitního softwarového řešení.

Automatizace budov se zaměřuje především na elektrotechniku včetně měření a regulace a technologické okruhy, jako jsou vzduchotechnika a vytápění. Pro obě disciplíny jsou k dispozici specializované profesionální nástroje Eplan, které jsou postavené na společné softwarové platformě. Ta zajišťuje sdílené softwarové funkce a podporuje jednotné postupy a metody projektování. Vytváří infrastrukturu pro ucelená multidisciplinární data projektu. Ve správně ošetřeném víceuživatelském přístupu pracují projektanti vždy s aktuálními údaji přístrojů nebo parametry zařízení. Práce v takovém prostředí je z principu kooperativní a zároveň účinně pomáhá předcházet vzniku duplicit a pochybností o jednoznačnosti. Data zobrazovaná na výkresech jednotlivých profesí jsou tedy vždy aktuální a propojená platnými křížovými odkazy.

Podpora externí spolupráce

Ve stavebnictví je běžná spolupráce externích organizací. Projektanti jednotlivých profesí pracují na oddělených částech celkového projektu, přičemž v celkové dokumentaci se musí styčné interdisciplinární údaje navzájem odkazovat. Vzniká tak potřeba vzájemné komunikace a externí výměny dat. Jde o kritické místo v procesu projektování, které může způsobit prodlevy, chyby nebo komplikace při zapracování změn. Platí to obecně pro všechny profese v sektoru, a proto společnosti koordinující projektování staveb využívají PDM a BIM systémy. Takto nastavenou organizaci projektování podporuje Eplan funkcemi externí výměny dat – automatizovaně pomocí API rozhraní, nebo manuálně formou importních/exportních funkcí, přičemž jde o přenos strukturovaných negrafických údajů. Účastníkům projektu, kteří data potřebují pouze prohlížet a komentovat, poslouží cloudový nástroj eView běžící v prostředí webového prohlížeče bez nutnosti licence Eplan.

Od plánování k realizaci

Softwarové i metodické řešení Eplan pokrývá proces celé zakázky od plánování přes detailní projektování až po zpětné zapracování změn z realizace. Vše začíná plánováním systému automatizace budovy, jehož kvalita určuje průběh celé zakázky. Jde o důležitou činnost hlavního koordinátora projektu. Základní koncepční údaje, jako jsou označení struktur pro části stavby a funkčních celků technologií, parametry zařízení či koncepce základní silové a datové kabeláže, se zpracovávají ve stromové struktuře v systému Eplan Preplanning. Tyto údaje je také možné importovat z externího BIM systému. Dále je možné naplánovat počty a symboliku signálů do řídicího systému, seznam softwarových funkcí či náklady na realizaci. Takto zpracované plánování dobře poslouží při průběžné kontrole projektu či zakázkových tendrech. 

Na podkladech předběžného plánování následně vznikají realizační projekty dotčených profesí. Koncepční údaje jsou postupně doplňovány detailními a všechny dohromady pak vytvářejí konzistentní data projektu až po jeho realizaci. Během projektování se do poslední chvíle implementují změny na různých úrovních. Koncepční změny v označování struktur (částí stavby, rozvaděčů) se do detailů projektu přenášejí automaticky a okamžitě. Menší realizační změny je důležité spolehlivě evidovat a komunikovat s projektantem prostřednictvím sdílených dat v cloudovém prostředí eView.

Automatizované projektování

Cílem je urychlit a zpřehlednit projektování, ale také odezvu na změny. Optimálně by se mělo vše odehrávat na základě podkladů připravených v plánovací fázi. Ty jsou tvořeny seznamem požadovaných obvodů (například pohony ventilátorů, čerpadel nebo silových vývodů) a k nim uvedenými parametry proměnných (například označování přístrojů nebo jejich typová čísla). Výslednou dokumentaci vygeneruje Eplan s využitím předem připravených typových schémat, do nichž se dosadí proměnné parametry.

Zjistěte více o  efektivním plánování automatizace a elektrotechniky pro zařízení budov.

Zjistit více

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře