Jak se vyrábí rozváděče v době Průmyslu 4.0

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
3/11/21

Jak se vyrábí rozváděče v době Průmyslu 4.0

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Posun směrem k Průmyslu 4.0 zahrnuje integraci úkolů a oblastí odborných znalostí vedoucích k dosažení úspor času a nákladů. Společnost EPLAN vypracovala dokument, který zkoumá, jak tyto trendy ovlivní výrobce rozváděčů. Níže vám přinášíme část těchto zjištění.

Protože většina rozváděčů obsahuje velké množství svorek i kabeláže, je předběžné plánování klíčovým prvkem při jejich výrobě. I přesto však mnoho společností spoléhá při specifikaci a zajišťování potřebných komponent na jediného technika. Výsledkem jsou často složité postupy, náchylné k chybovosti.

 

Manuální zadávání či automatizace

První fází výroby jakéhokoli rozváděče je mechanická montáž a montáž komponent vycházející z technických výkresů vytvořených konstrukčním oddělením.

V podnicích, které zkoumala společnost EPLAN v rámci své studie, se tato fáze provádí hlavně ručně – což naznačuje, že existuje velký potenciál pro digitalizovanou a poloautomatizovanou výrobu.

Průzkum odhalil také odlišnosti ve způsobu, jakým výrobci rozváděčů provádějí mechanické operace, jako je děrování a vrtání.

Nejvýznamnější z těchto rozdílů bylo to, jak jsou technické výkresy zpracovávány a používány ve výrobním prostředí.

V 58 % dotazovaných společností se instrukce stroji provádějí ručním zadáváním rozměrů pro výřezy a vrtání. To je náchylné k chybám a závislé na tom, jak správně čte operátor technický výkres. Vysoká přesnost je přitom nezbytná, protože nesprávně umístěné upevňovací otvory mohou vést k poškození součástek nebo dokonce znemožnit montáž součástí, zatímco nesprávně dimenzované výřezy mohou zapříčinit nutnost sešrotovat dveře či dokonce celou skříň.

Zbývajících 42 % společností v průzkumu tyto problémy do značné míry odstranilo přechodem na automatizovanou výrobu pomocí strojů, které odebírají data přímo z CAE systémů bez potřeby zásahu operátora.

 

Vodorovně, svisle nebo atypicky

Zajímavým zjištěním v rámci průzkumu je i to, že existují různé názory, jak by měl být rozváděč umístěn při montáži. Ve většině případů je skříň ve vodorovné nebo svislé poloze a jen zřídka pod jiným úhlem.

 

Dostupnost nástrojů a materiálu

Dostupnost ručního nářadí se mezi společnostmi také liší. Pravidelně používané nástroje, vodiče a spotřební materiál, jako jsou lisovací koncovky a kabelové svazky, je třeba řádně roztřídit a umístit v snadném dosahu technika.

Aby zajistily snadnou dostupnost spotřebního materiálu, používá 11 % společností systémy kanban, které zaručují spolehlivé doplňování. U ostatních 89 % firem jsou za doplňování kontejnerů na drobný materiál odpovědní samotní technici.

 

Úspory díky automatizaci

Mnoho ze zmíněných faktorů může mít překvapivě velký vliv na produktivitu, a tím i na ziskovost. Mnoho z nich je také vhodných k automatizaci, což podle průzkumu může snadno přinést časovou úsporu až 35 %.

 

Chcete-li vidět zajímavější a důležitější výsledky a zjistit, jak by automatizace a digitalizace pomohly zvýšit vaše zisky, jednoduše si stáhněte naši komplexní studii.

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře