Jak budou vyráběny řídicí skříně v budoucnu?

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
24/02/22

Jak budou vyráběny řídicí skříně v budoucnu?

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Automatizace a digitalizace jsou základními stavebními kameny pro Průmysl 4.0 a jejich implementace závisí na nasazení dobře navržených a dobře vyrobených řídicích skříní a rozváděčů.

Ve snaze pomoci s řešením této potřeby se společnost EPLAN zaměřila na cesty, jak lze usnadnit a zefektivnit konstrukci a výrobu řídicích skříní a rozváděčů.

Klíčem je lepší komunikace mezi projekcí a výrobou, stejně jako vytvoření strategie operací založených na datech.

Návrh a výroba jsou dvěma hlavními obory v hodnotovém řetězci produktu, i přesto však pracovníci obou těchto týmů často absolvují odlišná školení a osvojují si rozdílné pracovní postupy a metody.

V důsledku toho mají projektanti často na mysli jiné výrobní procesy než ty, které se nakonec použijí.

Jednoduše řečeno, projekční a výrobní týmy sledují stejný cíl, ale usilují o něj různými způsoby – což často vede k problémům a neefektivnosti.

S ohledem na tuto skutečnost provedla společnost EPLAN studii, jejímž cílem je odpovědět na otázku: „Jak budou vyráběny řídicí skříně v budoucnu?“ Výzkumní pracovníci chtěli zjistit, jak může lepší komunikace mezi odděleními a sběr dat pomoci výrobcům rozváděčů vytvářet efektivní, čas a energii šetřící projekty.

A co jsme zjistili?

Jedním ze zajímavých zjištění studie bylo, že společnosti, které v současnosti pracují na základě projektů/objednávek, kde se návrhy většinou vytvářejí znovu pro každou zakázku, mohou ušetřit až 45 % času ve svých inženýrských procesech přechodem na funkční modulární schémata zapojení.

Studie se rovněž zaměřila na využití 3D výrobních dat. Navrhování řídicích skříní a rozváděčů ve 3D je dosaženo vytvořením 3D rozvržení a poté přidáním „virtuálního zapojení“ komponent.

3D model přitom pomáhá projektantům co nejlépe využít cenný prostor rozváděče. Integrované plánovací pomůcky navíc automatizují úkoly, jako je testování kolizí, dodržování instalačních pokynů výrobců komponent a zajištění, že nebudou překročeny minimální poloměry ohybu.

 

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si kompletní studii v PDF.

 

Stáhnout studii ve formátu PDF

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře