Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
27/11/23

Hlavní novinky verze EPLAN Platforma 2024

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Nová verze EPLAN Platforma 2024 zefektivňuje práci s uživatelským rozhraním, zjednodušuje správu svorkovnic a optimalizuje procesy návrhu rozváděčů. Intuitivnější navigace a nové funkce urychlují proces návrhu, zvyšují jeho přesnost a eliminují chyby.

Novinky rozhraní EPLAN Platforma 2024

 • Vylepšený import karet
  – umožní specifikovat, co se má importovat, aniž by došlo ke kompletnímu přepsání nastavení platformy
 • Našeptávač ve vyhledávání funkcí
  – při hledání funkce nově našeptává i umístění funkce v uživatelském rozhraní
 • Funkce Přiřadit pro přiřazení artiklu již existujícímu symbolu
 • Funkce Kombinované zobrazení ve Správě artiklů

Novinky 3D návrhu a výroby rozváděčů

Zpracování svorkovnic

Rozhraní Zpracování svorkovnic sjednocuje a zjednodušuje konfiguraci svorkovnic. Novinky:

 • Funkce lze vyvolat přímo z kontextového menu, a to sice funkce:
  – vygenerovat Nové svorky (přístroje)
  Přejít na grafiku pro přechod na konkrétní stránku rozkreslení svorky
 • Přibyly ikony pro:
  – Přidání/Odebrání seřaditelného příslušenství 
  – Přemístění příslušenství v rámci svorkovnice (na správnou pozici)
 • Nový dialog Kontrola svorkovnice pro zamezení duplicit, přítomnosti artiklů, použití šablon. Jednotlivé problémy se vypíšou přímo v dialogu – netřeba je dohledávat.

Zpracování kabelů

 • nová funkce Napojit kabelové spoje
  – umožňuje zamezit vzniku volných, nezapojených žil kabelů tím, že vygeneruje rezervní svorky
  – takto vygenerované svorky zohlední ve vyhodnoceních a plánech svorkovnice a v 3D modelu rozváděče

Návrh rozváděče

 • Nová funkce Řadit bez mezer (v rozváděči)
  – eliminuje mezery na montážní liště
 • Nová funkce Vypočítat celkovou hmotnost skříně
  – zohlední nejen přístroje a mechaniku, ale zahrnuje i délkové komponenty (žlaby, lišty, spoje)

  – v nové kontrolní hlášení ověřuje vyplnění potřebných parametrů pro výpočet

Orientace v prostoru

 • Nová funkce Navigační kostka
  – zjednodušuje orientaci v prostoru a 3D ovládání
  – způsob ovládání je stejný jako u 3D CADu
  laptop-mit-eplan-pro-panel-2024-beta

Novinky PLC

 • Nastavení symbolických adres nově
  – umožňuje definovat použité struktury, označovací znaky a pořadí
 • Přiřazovací seznam lze nově exportovat do Excelu (nikoliv jen do .TXT)

Ověření návrhu a výpočty v EPLAN ve vlastnostech bloku

Vlastnosti bloku umožňují procházet strukturou databází po funkcích, spojích či stranách a najít požadované vlastnosti. Novinky:

 • Uživatelem definované vlastnosti bloku
  – rozšiřuje stávající indexované vlastnosti o možnost vytvořit vlastní, uživatelsky pojmenované
  nové ikony pro přechody mezi funkcemi
 • Tabulka náhradních textů
  – je nově dostupná i na lokální úrovni (nejen na úrovni projektu), díky čemuž ji lze používat v makrech napříč projekty
 • Výpočty
  – EPLAN umožňuje velké množství matematických či statistických výpočtů (např. úbytek napětí, max. délka kabelu) – je však třeba definovat vzorce

 

 

Zjistěte více o novinkách verze EPLAN Platforma 2024 v záznamu webináře:

Zhlédnout záznam webináře

 

Pokud jste již viděli záznam z webináře, zde si můžete stáhnout data, o kterých se ve webináři zmiňuji:

Stáhnout data

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře