EPLAN Smart Mounting

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
23/11/22

EPLAN Smart Mounting: Komplexní řešení pro výrobu rozváděčů

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Výrobci rozváděčů se pohybují ve velmi konkurenčním prostředí. Proto je zkracování času výroby, omezení chybovosti a rychlá implementace změn zásadní pro úspěch v této tržní oblasti.

Výroba rozváděčů je složitý proces, který s sebou nese určitá rizika, spočívající ve velkém množství na sebe navazujících odborných prací, jako je specifikace materiálu, kompletace, zkoušení či certifikace rozváděče. Náročnost jednotlivých procesních úkolů ubírá čas, který by pracovníci mohli věnovat jiným projektům, a právě to může vést k promeškaným obchodním příležitostem a ztraceným příjmům.

EPLAN Smart Mounting site

Montážní lišty, kabelové kanály, komponenty: vše přehledně na jednom místě

Průvodce výrobou rozváděčů

Na rizika a překážky spojené s uživatelskou výrobou rozváděčů reaguje nový software EPLAN Smart Mounting, který vede uživatele krok za krokem celým procesem instalace montážních lišt, kabelových žlabů a elektrotechnických komponent a navádí je, kam přesně mají příslušnou komponentu nainstalovat a jakým způsobem. Uživatelsky přívětivá prezentace včetně názorného 3D zobrazení dovede k bezchybné montáži i méně zkušené techniky. Ve srovnání s tradičním způsobem montáže rozváděčů, kdy je výroba plně v režii výrobce, tento software zjednoduší práci a mnohonásobně zvýší vaši efektivitu. 

Digitální asistent při montáži rozváděče

EPLAN Smart Mounting je všestranný pomocník, který poskytuje maximální technickou podporu, specifikuje jednotlivé kroky celého procesu a pomáhá technikům s osazením montážních lišt a kabelových žlabů až po umístění elektrotechnických komponent včetně pomocných spínačů a časových relé. Výhodou je, že aplikace nevyžaduje žádnou instalaci. Je možné ji spustit v podstatě na jakémkoli zařízení s webovým prohlížečem, který má přístup na centrální webový server. Technické parametry včetně rozměrů a umístění přístrojů, výkresů pro vrtání otvorů a typů upevnění pro každou komponentu zajišťuje digitální dvojče vytvořené v softwaru EPLAN Pro Panel. Příslušná data poskytnutá softwarem napomáhají k úplné a přesné montáži, snižují míru rizika při kompletaci rozváděče a zvyšují efektivitu technického pracovníka. 

Základem každého úspěchu jsou zkušenosti, kvalitní technická příprava a perfektní projektová dokumentace. EPLAN Smart Mounting umožňuje technikům zadávat k jednotlivým součástem komentáře a posílat je zpět do technického oddělení. Neustálá aktualizace a doplňování projektové dokumentace usnadňuje komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými odděleními. 

Rychlá integrace změn zajistí rychlost a kontinuitu výroby

V průběhu projektu mohou nastat změny v zákaznických požadavcích, jako je např.  přidání dalšího jističe motoru či spínače, na které je třeba rychle reagovat. I s tím si software umí hravě poradit.  Změny plánu výrobní zakázky synchronizuje s původní zakázkou, a tím dochází k aktualizaci montážního postupu. Technik tak přesně ví, kde je třeba přístroje odebrat nebo kde je naopak přidat. Ušetřený čas běžně věnovaný zdlouhavému srovnávání dokumentace tak může technik věnovat jiným činnostem. Pokud by přesto nastala nějaká nejasnost, software umožňuje přístup k interaktivním schématům.     

Software pro efektivní přehled

Praktické využití EPLAN Smart Mounting ocení nejen pracovníci ve výrobní hale, ale také manažeři výroby, kterým software nabízí lepší přehlednost a větší flexibilitu. Jednotlivé fáze montáže jsou přehledně barevně odlišeny: zelená značí dokončenou instalaci, červená zase poukazuje na nezpracované přístroje. V průběhu montáže mohou přecházet rozpracované činnosti na jiného zaměstnance, čím dochází k mnohem efektivnějšímu využívání personálních zdrojů. EPLAN Smart Mounting prostředí

Aplikace zobrazuje průběh montáže krok za krokem: zeleně je označena dokončená instalace, červeně jsou označeny ještě nezpracované přístroje.

Maximální konzistence dat

To ale není zdaleka vše. Výrobní data vytvořená softwarem EPLAN Pro Panel lze použít také pro konfekcionování vodičů. S použitím aplikace EPLAN Smart Wiring jednotlivé vodiče snadno zapojíte. Od místa připojení po přesné vedení vodičů poskytuje software operátorovi všechny potřebné informace v digitální podobě. Jednotné rozhraní aplikací EPLAN Smart Mounting a EPLAN Smart Wiring a softwaru EPLAN Pro Panel zajišťuje maximální konzistenci dat, které vám přinese rozhodující výhodu při náročném projektování.

Více informací o EPLAN Smart Mounting najdete na našich webových stránkách.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře