EPLAN přinesl efektivitu v celém výrobním procesu

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
4/08/21

EPLAN přinesl efektivitu v celém výrobním procesu

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Digitalizace výrobního procesu, investice do změn workflow, nastavení standardů, využití opakovatelnosti procesu či investice do moderních CNC řízených výrobních strojů umožňují společnosti PZP KOMPLET a.s. hledět do budoucnosti s optimismem. Velkou zásluhu na tom má také nedávná implementace systémového řešení EPLAN.

Specialisté na vývoj a výrobu v oblasti elektrotechniky, vakuové techniky a strojírenství

Založení společnosti PZP KOMPLET se datuje do roku 1992, kdy byl zahájen vývoj a výroba elektrických přímotopných elektrokotlů, konvektorů a jiných elektrických topných zařízení. V následujících letech byly vyrobeny tisíce kusů těchto výrobků a obchodní úspěch se stal základem pro další úspěšný rozvoj společnosti. 

Výroba byla v roce 1994 rozšířena o elektrorozvaděče určené především pro oblast automatizovaného řízení technologických procesů a pracovních strojů, o jiná elektrotechnická zařízení a průmyslovou elektroniku. Dalším velmi významným oborem působnosti byly a stále jsou tepelná čerpadla pro úsporné vytápění a ohřev vody, jejichž vývoj a výroba odstartovala v roce 1995.

Od roku 2000 společnost PZP KOMPLET působí také ve zcela novém oboru vakuová technika. Ve všech oborech působnosti si společnost vybudovala renomé předního výrobce zařízení se špičkovými technickými parametry. Výroba je realizována ve třech výrobních závodech v Semechnicích u Dobrušky, Dobrém a Dobrušce. 

Doba se mění a podíl software na vývoji roste

„Pokud se podívám na samý začátek technického vývoje v naší společnosti, tak vše bylo řešeno vektorovou grafikou, kusovníky byly vytvářeny ručně v různých počítačových programech, vazba na výrobní stroje nebyla prakticky žádná a export/import dat do informačního systému byl nereálný,“ vzpomíná Ivo Novohradský, člen představenstva a vedoucí provozů elektrovýroby společnosti PZP KOMPLET.

 

Předpokladem úspěšného technického vývoje tehdy byli zejména zkušení zaměstnanci, jejichž zaškolování trvalo dlouhou dobu, stejně jako důkladná komunikace na projektových schůzkách. Základní elektrotechnická dokumentace v papírové podobě byla hlavním vodítkem při výrobě a např. provádění změn v zapojení elektrorozvaděče nebo jeho komponentech byly složité a obsahovaly tolik procesních kroků, že bylo ekonomicky nerentabilní zabývat se jimi v průběhu výroby. Změny byly většinou řešeny až podle skutečného provedení na konci celého výrobního cyklu.

„Dnes používáme moderní databázové systémy a zaměřujeme se na vytváření dat ve výrobním procesu a jejich opětovné využití. Komunikujeme s našimi zákazníky sdílením dokumentace na platformě EPLAN již ve fázi plánování zařízení, jeho vývoje, inženýringu, změnového řízení, výroby a testovacího provozu,“ vysvětluje Novohradský.

Platforma EPLAN firmě umožnila zrychlit a zkvalitnit předávané informace interně i externě, optimalizovat verzování dokumentace a využívat procesní data, tzn. exportovat, importovat a postupně je uvolňovat do výroby. Navíc lze zákazníkovi předávat kompletní dokumentaci k danému projektu. Vzájemná spolupráce přináší ovoce všem zainteresovaným ve formě jednotné elektrotechnické dokumentace, zrychlení komunikace nad projektem a zrychlení výroby.

 

Od myšlenky k Industry 4.0

Idea nasazení plaformy EPLAN vznikla v PZP KOMPLET přibližně před 4 lety. 

„Jsme naučeni, že se pravidelně napříč společností zabýváme inovacemi. Hledáme nové možnosti zdokonalení na každém stupni výroby a každé pracovní pozici,“ říká Novohradský. 

Výhodou bylo, že v té době již existovaly požadavky a zkušenosti stávajících i nových zákazníků, kteří EPLAN využívali už dříve. Z tohoto předpokladu vznikla myšlenka na změnu elektro projekčního software, která měla inovační potenciál společnost posunout dál.

„Nový nástroj by měl umět datově komunikovat s okolním prostředím, usnadnit práci konstruktérů a projektového týmu, využít opakovatelnost, sjednotit projekční styly, využít data ze strojní konstrukce, pomoct při objednávání elektrotechnického materiálu, ulehčit práci v přípravě výroby a při vlastní výrobě rozvaděče, využít nová výrobní zařízení … Software, který se dá rozšířit, otevírá nové možnosti a má na straně partnera tým lidí s patřičnými zkušenostmi,“ měli při výběru jasno v PZP KOMPLET.

 

EPLAN – jasná volba

Efektivita celého výrobního procesu, zrychlení práce, interní datové propojení a provázání projektů mezi dodavatelem a odběratelem na platformě EPLAN – to byly deklarované výhody nasazení řešení EPLAN. K dalším patří také možnosti, jak se posunout k automatické výrobě Industry 4.0, což již dnes firma umí prezentovat ve vazbě na zpracování plechů laserem, automatickou výrobu vodičů pro elektrorozvaděče, napojením na popisovače a tiskárny. Volba partnera byla však snadná už při samotném výběru.

„Co nás přesvědčilo? Myslím si, že naslouchání týmu EPLAN a sdílení jejich zkušeností s našimi vizemi. Pocit, že dodávkou softwaru nic nekončí a budeme schopni společně komunikovat na cestě k postupné automatizaci výroby. Vše navíc umocněno informacemi od dalších spolupracujících firem o platformě EPLAN a jejích možnostech,“ vzpomíná Novohradský.

 

Od projektové implementace k úspěšnému projektu

Každá změna je složitá. Firma PZP KOMPLET zvolila hned několik licencí: EPLAN ProPanel Professional, moduly PLC&BUS, Pro Panel Production NC DXF, Process Wiring a mnoho dalších. Osvojit si práci ve zcela novém prostředí není jednoduché, i když lze říci, že EPLAN je skutečně uživatelsky přívětivý. 

„Dali jsme na rady a zkušenosti manažerů společnosti EPLAN a přistoupili jsme k implementaci software EPLAN projektově,“ oceňuje Novohradský.

Pro úspěšné nasazení produktových řad se domluvily společné navazující kroky v nákupu software, školení i navazujících služeb. Zavedly se milníky projektu, naplánoval harmonogram v závislosti vytíženosti obou stran. To vše tak, aby byla firma již od začátku schopna využívat platformu EPLAN a na ni pak postupně nabalovat další funkcionality. To už byl jen krůček ke skutečnému využití všech výhod řešení. 

 

 

Pokročilé metody projektování a dohoda o sdílení projektových dat umožnily realizovat nové společné projekty s dalšími výrobními firmami, což umožnilo na jejich dokumentaci navázat a rozšiřovat právě o část výroby rozvaděčů na straně PZP KOMPLET. 

„Tímto se otevřel prostor uspořit projekční čas, který byl potřeba k vytvoření vlastní výrobní dokumentace. Z dnešního pohledu nemalou část převzala platforma EPLAN. Správně vypracovaný projekt námi doplněný o 3D virtuální modely rozvaděčů nám umožňuje export procesních dat pro naše výrobní stroje a ulehčuje obrábění či vlastní kompletní výrobu rozvaděčové skříně, výrobu a popis propojovacích vodičů i montáž,“ vysvětluje Novohradský. 

Z pohledu PZP KOMPLET se jedná o úsporu času v elektrotechnické projekci, při přípravě výroby a následně během montáže. Z pohledu druhé společnosti, resp. zákazníka se jedná o zkrácení doby dodání elektrorozvaděče, udržení standardu zapojení a úspory při orientaci na zařízení v případě servisu.

 

Samotný EPLAN vše nevyřeší, ale pomůže vás nasměrovat

„Pokud chcete nastoupit nekonečnou cestu inovací, zdokonalování interních procesů, datových toků a vše posunout směrem k Industry 4.0, tak určitě ano,“ odpovídá Novohradský na otázku, zda lze EPLAN doporučit dalším firmám. 

Sám však dodává, že platforma hlavně ukazuje, jak využít software, jak datově komunikovat či jak sdílet projekty s vašimi obchodními partnery. Na druhé straně je však potřeba, aby každý pracovník v týmu přijal tyto myšlenky za své. 

K tomu pomáhá, že součástí implementace software EPLAN je soubor základních školení k získání pokročilých znalostí celkové platformy EPLAN. Školení probíhala ve školicích centrech EPLAN i přímo v PZP KOMPLET. Navazující školení bylo řešeno formou individuálních školení s klíčovými uživateli software napříč celou společností. 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře