EPLAN Platforma 2022 – skúsený profesionál s mladou tvárou

Autor

Radovan Ovcarčik Radovan Ovcarčik V tíme EPLAN pôsobím od septembra 2015 ako konzultant a vedúci projektov. Skúsenosti s projektovaním som získal pri vývoji zariadení pre automatickú logistiku v priemyselnej automatizácii. Som presvedčený o výhodách prechodu na progresívne metódy projektovania s využitím automatizačných nástrojov EPLAN. Projektovanie bude zábavnejšie a to bude cieľom našej spolupráce.
14/10/21

EPLAN Platforma 2022 – skúsený profesionál s mladou tvárou

Autor: Radovan Ovcarčik Čas na čtení: minuta minuty

Hneď po nainštalovaní novej verzie EPLAN Platforma 2022 udrie každému projektantovi do oka zmena dizajnu užívateľského prostredia. Po chvíli je jasné, že zmena doterajších návykov je nevyhnutná. Ale zvyknúť si na lepšie je vždy príjemná vec. Nasadnime teda za pracovnú stanicu a vyskúšajme nový stroj.

Hneď po spustení akéhokoľvek programu novej verzie EPLAN platforma 2022 budete vyzvaný k prihláseniu sa do služby EPLAN ePULSE a vybranej takzvanej organizácie, ktorú si vytvárate v rámci spoločnosti sami. Prihlásenie je jednorazové, teda pri ďalšom spustení systému sa znova nevyžaduje. Táto novinka súvisí so spôsobom správy licencií niektorých coudových produktov, ktoré nie sú viazané na sériové číslo licencie platformy EPLAN, ale na ePULSE konto užívateľa. Viac sa dozviete na nižšie uvedených stránkach.

Více informací o EPLAN ePULSE

EPLAN informační portál

Prihlásenie do EPLAN ePULSE

obr. Prihlásenie do EPLAN ePULSE

Posun v ergonómii

Po nabehnutí programu vás môže prekvapiť tmavý vzhľad. Jednou z noviniek EPLAN je možnosť individuálnej voľby tmavého alebo svetlého prostredia pre komfort zraku. Farebná schéma sa týka všetkých častí užívateľského prostredia okrem plochy grafického editora, čiže samotných stránok projektu. Tie sa však dajú nastaviť nezávisle do 4 odtieňov, ako tomu bolo doposiaľ vo verzii EPLAN 2.9. Po tom, ako som pri novom EPLAN Electric P8 presedel niekoľko hodín študovaním a testovaním nových funkcií, hodnotím prechod do tmavého prostredia za príjemnú zmenu.

V platforme verzie 2022 položky hlavného menu umiestnené na páse kariet. Karty obsahujú skupiny príkazov. Napríklad karta Prístroje pozostáva zo skupín Prístroje, PLC, Svorky, Konektory a Usporiadanie skrine 2D, pod ktorými logicky nájdete príslušné príkazy. Novo zorganizované rozmiestnenie príkazov vychádza z internej štúdie s jediným cieľom – dosiahnuť zlepšenie celkovej ergonómie. Okrem ručného hľadania príkazu je k dispozícii funkcia známa z iných softvérov s názvom Povedzte mi, čo chcete urobiť, kde systém počas zapisovania názvu príkazu postupne filtruje vyhovujúce návrhy (viď. príklad príkazu Správa).

Pás kariet

obr. Pás kariet

Vyhľadanie príkazu Správa

obr. Vyhľadanie príkazu Správa

Okno grafického editora je možné prevádzkovať ako samostatné okno v prostredí Windows. Výborná vec pre viac monitorovú stanicu. Novinkou je možnosť nastaviť ho ako hlavné pracovné okno, aby sa v ňom spoločne otvárali stránky cez menu Otvoriť v novom okne. Spolu s grafickým editorom je ukotvený pás kariet s položkami Vložiť, SpracovaťZobrazenie a taktiež Centrum vkladania.

V užívateľskom prostredí pribudlo Centrum vkladania. Autori si od tejto funkcie sľubujú zefektívnenie výberu a vyhľadávania objektov, ktoré potrebuje projektant na stránku vložiť. Z môjho pohľadu si to zaslúži pochvalu, myslím že sa to podarilo. Páči sa mi hlavne textové vyhľadávanie umiestnené na vrchu okna a to s možnosťou zápisu logických podmienok AND, OR, NOT, čím sa vyhľadávanie spresní. Nájdené objekty je možné do schémy pretiahnuť myšou. Už nie je nutné, ako tomu bolo v starších verziách, zakaždým preklikať menu napríklad Vložiť > Prístroj, následne prístroj vyhľadať a po jeho výbere sa okno zavrelo. Teraz je centrum vkladania neustále poruke. Pribudli záložky TagyObľúbené, o ktorých sa bližšie dočítate v nápovede.Centrum vkladania s vyhľadávaním

obr. Centrum vkladania s vyhľadávaním

Novinkou je okno s názvom Prehľad vlastností, ktorého účelom je zobrazovať vlastnosti označených prístrojov bez toho, aby ich musel projektant otvárať dvojklikom na prístroj. V tomto okne sú vlastnosti označeného prístroja priamo editovateľné, čo oceníte hlavne pri úpravách parametrov hotovej schémy.

Nové funkcie a väčšia otvorenosť systému

Rovnako, ako v každej novo vydanej verzii, aj teraz sa objavila rada významnejších aj malých vylepšení.

Pribudla možnosť definície zdroja a cieľa pre spoje. Táto vlastnosť sa paradoxne neudáva u samotného spoja, ale u pripojených funkcií.

Ďalšou príjemnou maličkosťou je zapracovanie typu poľa hodnota s jednotkou. Napríklad vlastnosť 1000V sa dá vyhľadať aj cez filter s nastaveným kritériom 1kV vďaka prepočtu jednotiek.  

Významnou zmenou je tiež nové jadro programu pre spracovanie 2D grafiky, ktoré oceníte pri spracovávaní importovaných zložitých pôdorysov, ktoré ide odteraz plynulo.

Zásadným spôsobom je prepracovaná správa artiklov. V novej platforme vznikol interný formát databázy, ktorá je dostupná vo forme súborov v štandardnom adresári artiklov. Voľba pre SQL server je zachovaná. Tabuľky databázy sú principiálne prepracované. Po novom sú totiž dáta jednotlivých artiklov ukladané na ich variantoch a nie na samotných artikloch, ako tomu bolo doteraz. To otvára možnosti priraďovať ku každému variantu artiklu odlišné šablóny funkcií či makrá. Takto napríklad dokážete pre jeden prístroj, ktorý sa pri dvoch rôznych konfiguráciách zakresľuje ináč a s inými technickými veličinami, vytvoriť dva varianty a priradiť každému vyhovujúce makro a technickú veličinu na šablóne funkcie.

Okno správy artiklov považujem za prehľadnejšie. Znížil sa počet kariet, na ktorých sa nachádzajú príslušné vlastnosti. Usporiadanie vlastností na daných kartách je možné uložiť do schém a tým sa otvára priestor pre tvorbu firemne prispôsobiteľnej správy artiklov. K dokonalosti prispievajú užívateľsky definované vlastnosti artiklov, ktoré už poznáme z predošlej verzie EPLAN 2.9, avšak teraz sú umiestnené na samostatnej karte a sú použiteľné ako kritéria filtrov a ako uzly v strome artiklov.

Databázu artiklov je v tejto verzii možné prostredníctvom známej funkcie externého spracovania hromadne upravovať v programe MS Excel a zmeny naspäť importovať. Ja, ako konzultant EPLAN, túto otvorenosť systému veľmi oceňujem hlavne pri úlohách ako kontrola stavu databázy, zlučovanie databáz do jednej, dopĺňanie dát do databázy, skrátka pri všetkých typoch hromadných úprav.

Filozofia kooperatívneho prostredia

V tejto kapitole si dovolím citovať z príspevku, v ktorom túto tému dobre vystihol šéf oddelenia produktového manažmentu EPLAN Thomas Weichsel. Autorom príspevku je Birgit Hagelschuer, originál nájdete pod odkazom.

Naše riešenia nie sú len systémom ECAD, ale často sú akousi „chrbtovou kosťou“ inžinieringu a vývoja produktov jednotlivých spoločností. Sú hlboko integrované do infraštruktúry a stratégie zákazníka a pokiaľ ide o investície, môžu byť plánované na roky dopredu. Ide to ruka v ruke s obrovskou zodpovednosťou. Naše riešenia chceme naozaj prispôsobiť konkrétnym potrebám našich cieľových trhov. Úspešné to však bude len vtedy, ak budeme veľmi úzko spolupracovať a tešiť sa z dôvery našich zákazníkov.

Spolupráca a partnerstvo - to sú dva piliere, na ktorých budú založené všetky budúce aktivity. Ukázalo sa to aj na vývoji platformy EPLAN 2022. Mali sme jasný cieľ lepšie prepojiť jednotlivých hráčov v ekosystémoch našich zákazníkov a podporiť ich vzájomnú spoluprácu. To sa nám podarilo s novou platformou EPLAN a jej perfektnou interakciou s našimi cloudovými produktmi. Naše cloudové aplikácie, ako sú EPLAN eBUILD, eMANAGE a eVIEW, sú jednoznačne „aktivátormi“ úplne nových foriem spolupráce pre zákazníkov s platformou EPLAN. Prostredníctvom našich cloudových riešení môžete so svojimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi pracovať ešte lepšie a dosiahnuť ešte viac: Celkový prínos riešenia EPLAN je výrazne vyšší.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře