Autor

Jan Daliba Jan Daliba Jan pracuje jako konzultant pro společnost EPLAN od roku 2015 a zaměřuje se hlavně na automatizaci projektování a multioborové projekty – zejména pak v oblasti procesního inženýringu a měření a regulace. Jeho hlavním zaměřením je strukturování projektu a hledání cest k co nejvyššímu využití automatizace a zákaznická řešení, usnadňující každodenní práci projektantů.
16/04/24

Proč používat EPLAN Engineering Standard

Autor: Jan Daliba Čas na čtení: minuta minuty

Ať už jste nový uživatel poprvé zakládající projekt, nebo zkušený profesionál pracující v softwaru EPLAN každý den, jistě mi dáte za pravdu, že podklady jsou to, co rozhoduje, zda práce na projektu poběží hladce, nebo bude komplikovaná, takže se budete neustále vracet a vše přepracovávat. A to nemluvím jen o podkladech zakázky samotné, ale i o vašich vlastních podkladech. O datech, s nimiž přímo v softwaru EPLAN pracujete. Ano, mluvím o kmenových datech EPLAN.

Asi začnu jinak, než byste čekali od distributora software. Protože… Ono nakonec není až tak podstatné, jaký software používáte, ale to, jak je implementován. Jak je zasazen do vašeho firemního prostředí, do vašeho procesu. Jestli výstupy z něj splňují všechny požadavky vašich kolegů. A také, zda vstupy do něj splňují vaše požadavky. Jestli se třeba dají nějak importovat, abyste je nemuseli přepisovat. Nebo zda jsou alespoň data, jimiž software plníte, strukturovaná a snadno uchopitelná. Tím však nemyslím jen zadání zakázky. Ale i způsob, jak na něj napárujete data projekčního software (symboly, přístroje, makra, konfigurátory…). Zkrátka – jestli se vám s ním dobře pracuje.

Samotný software se samozřejmě také liší možnostmi, které nabízí. Od nejjednodušších „kreslítek“, přes vektorové editory pracující s bloky až po databázově orientované systémy. S tím, jak se zvyšuje komplexnost objektů, s nimiž daný software pracuje, se zvyšují i nároky na jejich přípravu, a ta je složitější a zabírá více času.

Nejjednodušší editory pracující obecně s grafikou mohou být rastrové, nebo (lépe) vektorové. To je ta nejzákladnější forma tvorby schémat, kdy vytváříme pouze grafickou podobu, a veškeré informace o přístrojích, spojích a dalším musíme spravovat externě. Což je dost náročné, protože je třeba v souladu s tím ještě ručně udržovat několik dokumentů.

V případě vektorových editorů se nám otevírá více možností – tyto vektorové čáry už jsou objekty. Lze je shlukovat do bloků, a tyto jednotlivé bloky mohou mít své vlastnosti. V lepších editorech z nich pak třeba lze vytvořit seznam a tím sestavit jednoduchý kusovník.

Na samotném vrcholu je databázově orientované projektování, kdy pracujeme s různými objekty, které navíc mezi sebou komunikují. Vložený přístroj tedy ví, jakým spojem je připojen a k jakému cílovému přístroji. Je schopen vyhodnotit, jestli se jedná o spojení validní, nebo například, zda nejsou duplicity ve značeních. Tady se pak odděluje CAD, tedy Computer Aided Design, a CAE – počítačová podpora projektování.

Jak postupujete výš v těchto úrovních projektování, tak se zvyšuje opětovná použitelnost těchto dat. Ale i složitost. Už nám totiž nestačí nakreslit pár čar jako jistič. Musíme mu vyplnit spoustu vlastností, objednací čísla, technické veličiny, vytvořit 3D model s napojovacími body a definovat utahovací momenty… Samozřejmě je třeba si individuálně určit, jaká data potřebujeme, co ještě pro nás má smysl. Ale na konci dne je to stejné. Čím propracovanější data máme k dispozici, tím snadněji se nám bude projektovat, a tím více pak využijeme automatizace, ať už na té vstupní straně, nebo na straně výstupů při tvorbě kusovníků a jiných seznamů a plánů.

EPLAN dává dlouhodobě důraz na data. Vám všem určitě známý EPLAN Data Portal byl představen v roce 2008. Data z EPLAN Data Portal ale nejsou uživateli nijak přizpůsobena na míru. Ani být nemohou. Cílem je poskytovat data ve standardní podobě. A o to se stará EPLAN Data Standard – tento standard definuje, jak přesně mají být artikly vytvořeny. Co mají obsahovat jednotlivé parametry, jaká data a v jakém formátu mají být dostupná nebo jak má být připraven 3D model s napojovacími body. Myšlenka je jednoduchá. Mít dostupná data artiklů tak, aby otázka „Jak dlouho trvá vytvořit artikly?“ byla vlastně zbytečná, protože si je stáhnete v takové kvalitě, že budou rovnou použitelná.

Na EPLAN Data Standard navazuje EPLAN Engineering Standard. Pořád jsou to data poskytovaná námi pro všechny zákazníky, takže mluvit o zákaznické customizaci je trochu odvážné, ale zde jde už o komplexnější data, než „jen“ artikly. V rámci EPLAN Engineering Standard naleznete celé projekty ukazující aplikaci platformy EPLAN v různých průmyslových odvětvích. Z těchto vzorů pak vznikají kmenová data, která si můžete stáhnout a mít tak základní projekt, formuláře a další data, jež respektují zvyklosti v daném oboru a mají rovnou připravené standardní struktury a vyhodnocení.

Jak se dostanu k EPLAN Engineering Standard (stručný návod)

Třetí úroveň, v jejímž rámci poskytujeme zákazníkům data, je EPLAN Experience. V tomto případě se už jedná o opravdovou zákaznickou customizaci. O nastavení dat a postupů tak, aby odpovídaly a navazovaly na procesy v dané společnosti. EPLAN Experience nepokrývá jen surová data, ale tvoří metodiku práce uzpůsobenou konkrétní společnosti, reflektující nejen elektro oddělení, ale datový tok a proces napříč celou firmou.

Máte zájem dozvědět se více o tom, jak efektivně pracovat se softwarem EPLAN? Chcete zjistit, jak snadněji založit projekt a vytvořit automatická vyhodnocení? Nebo jak spravovat svorkovnice či PLC?

Zhlédněte záznam webináře, ve kterém představujeme, jak se dá efektivně pracovat s daty a tím si výrazně urychlit přípravu projektu.

Zhlédnout záznam webináře EPLAN Engineering Standard

 

 

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře