EPLAN a jeho technologická schémata jsou rodným listem každého projektu

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
5/05/21

EPLAN a jeho technologická schémata jsou rodným listem každého projektu

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Firma zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů a technologií na zpracování olejnatých semen si klade za cíl přinášet unikátní technická řešení na základě přesných požadavků zákazníka.

Právě ve vývoji těchto zařízení jim poskytuje konkurenční výhodu soubor řešení EPLAN, který již ve fázi vývoje exponenciálně urychluje cestu nového zařízení k zákazníkovi.

 

Řešení vytvořená klientovi na míru 

Česká Skalice ve východních Čechách nenabízí pouze Rozkoš. Malebné město poblíž známé vodní nádrže, jíž se přezdívá také Východočeské moře, ukrývá sídlo společnosti Farmet, a. s. Jde o českou strojírenskou společnost s tradicí od roku 1992. Výrobní program je zde rozdělen na 2 divize.

Divize zemědělské techniky se specializuje na vývoj a výrobu zemědělských strojů na zpracování půdy a setí.

Divize Oil&FeedTech je předním světovým výrobcem a dodavatelem technologií pro zpracování olejnatých semen, filtraci a rafinaci rostlinných olejů a extruzi krmiv.

Zatímco zemědělská technika funguje více na bázi opakovatelnosti výrobků, většina zakázek v divizi druhé představuje kusové výrobky. Každá zakázka je  projektována přímo pro daného zákazníka, pro kterého se vytváří řešení na míru. Opakovatelnost není tak velká, naopak celá technologie a řada návazností na ni je specifikována podle požadavků zákazníka. 

 

 

EPLAN – řešení od návrhu až po realizaci

Farmet, a. s., pro svou produkci hledá nástroje, které zvyšují produktivitu práce a odstraňují množství chyb, čímž dává konkurenční výhodu nejen sobě, ale i svým zákazníkům. „V roce 2010 se začalo budovat oddělení, které se mělo zabývat automatizací technologických linek. S tím souvisel i návrh elektrického schématu rozváděče. Hledali jsme nástroj, jímž by se dalo schéma více než jen nakreslit. Z výběru firem, které byly v tu dobu k dispozici, vyšla vítězně společnost EPLAN,“ vzpomíná na počátek spolupráce Ing. Jiří Maslikiewicz, vedoucí automatizace a řízení procesů. Konkrétně byl zvolen EPLAN Electric P8, CAE softwarového řešení pro návrh, dokumentaci a administraci elektrotechnických projektů a projektů elektrotechnické automatizace.  

Na základě nedávné pozitivní zkušenosti byl ve fázi návrhu nasazen také EPLAN Preplanning, jenž umožňuje předběžné plánování technického řešení strojů a systémů. Podporuje jak graficky, tak databázově orientované pracovní metody. V obou případech jsou data bez problémů přenesena do mezioborového podrobného designu. Individuální konfigurace systému umožňuje flexibilní adaptaci na existující inženýrské procesy. „Delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou kreslit technologická PID schémata jiným způsobem. V ostatních systémech jde jen o plošné obrázky, které v sobě nenesou žádnou informaci. EPLAN nám tehdy představil svůj software EPLAN Preplanning a my jsme se téměř ihned rozhodli jej implementovat,“ vysvětluje Ing. Pavel Wild, ředitel zákaznických projektů.  

 

Tlak na zkracování doby návrhu 

Na počátku byl pouze plán zjednodušit a zkrátit proces tvorby schémat s návazností na elektřinu – předvytvořením maker. V současné době je EPLAN Preplanning nasazen i pro strojní část projekce a technologové v něm teď kreslí PID diagramy a schémata. Spolu s elektroprojekcí tak pracují nad stejnou databází dat a výměna je mnohem snazší. Farmet se chtěl vyhnout chybovosti a zajistit aktuálnost dokumentace. „Když začínáme s navrhováním technologie, náš 3D návrh nakreslíme a vtiskneme do různých technologických linií provázanosti jednotlivých strojů.

K tomu nám slouží EPLAN Preplanning, pokročilý nástroj na technologická schémata,“ popisuje konkrétní nasazení Ing. Daniel Erhart, zodpovědný projektant a realizátor. Tím, že má firma přednastaveny šablony, které se vkládají do projektů, může zaručit zkrácení času i technologickou správnost. Když vyvine schéma dílčí části a odsouhlasí si jeho správnost, může se s ním následně pracovat dál. Vytváří se tak databáze schémat a řešení, která může opakovaně používat a stále zkracovat čas projektování. EPLAN a technologická schémata se stávají rodným listem každého projektu. 

 

EPLAN – spolupráce, která se vyplatí 

Nástroj EPLAN pro elektrickou přípravu již Farmet používal zhruba deset let. EPLAN Preplanning byl novinkou, která však ještě více posílila digitální svět ve firmě. 

Na počátku EPLAN navrhl procesní změny na základě znalosti technologického segmentu trhu s možnostmi platformy EPLAN pro vytvoření zakázky pomocí systémů EPLAN Preplanning a EPLAN Electric P8. Tím se vytvořila jednotná datová základna a eliminovaly se veškeré výše zmiňované nedostatky. Při analýze ve společnosti Farmet byly s výhodou využity opakující se technologické celky v různých variantách a této opakovatelnosti se využilo při přípravě konfiguračních sad a tím došlo k celkové optimalizaci datového toku pomocí nástrojů EPLAN. 

Chcete-li zobrazit toto video, musíte přijmout funkční soubory cookie.

 

Klíčem k úspěšnému nasazení a propojení systému EPLAN Electric P8 a Preplanning byl společný projekt implementace systému, na němž úzce spolupracovali konzultanti firmy EPLAN a klíčoví uživatelé  společnosti Farmet. Konzultace probíhaly na úrovni jednotlivých oborů, tak aby byly maximálně využity funkce systému, podle potřeb uživatelů. Současně byly společně diskutovány firemní procesy (změnové řízení, uvolňování dokumentace atd.), aby mohly být pomocí systému automatizovány, čímž by vzniklo unikátní řešení „šité na míru“ společnosti Farmet. Vzniklý standard je klíčovými uživateli nadále rozvíjen dle toho, jak se mění jejich potřeby.  

„Na spolupráci se společností Farmet si obzvlášť vážím jejich povědomí o tom, že optimalizace procesů v konstrukci může významně pomoci naplnění nejen ekonomických cílů. V této otázce se přirozeně obrátili na nás a velmi mě těší, že výsledky naší optimalizace jim přinesly očekávané zefektivnění,“ oceňuje projekt Ing. Petr Pospíšil, ředitel společnosti EPLAN.

 

Farmet fotka rozhovor

 

„Díky systémům EPLAN  Preplanning jsme technologické a elektrické schéma propojili do jednoho celku. Obojí se spojilo. Projektanti pracují v systémech EPLAN každý den, neboť technologické schéma je základem pro námi dodávané technologie – od začátku plánování až po uvedení do provozu,“ uzavírá Ing. Pavel Wild za spokojené uživatele EPLAN nástrojů ve firmě Farmet, a. s.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře