Efektivní vytváření schémat zapojení: Symboly, makra a knihovny maker v návrhu elektrotechnických schémat

Autor

Eduard Kolomý Eduard Kolomý Pracuje ve společnosti EPLAN na pozici konzultanta. Zabývá se převážně optimalizací a standardizací projekčních procesů a oblastí integrace projekčních nástrojů do firemních procesů. Dále řeší podporu a školení uživatelů pro CAE produkty EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN Pro Panel a EPLAN eBUILD.
20/12/22

Efektivní vytváření schémat zapojení: Symboly, makra a knihovny maker v návrhu elektrotechnických schémat

Autor: Eduard Kolomý Čas na čtení: minuta minuty

Navrhování schémat zapojení je velmi složité. Díky makrům můžete v softwaru EPLAN zjednodušit pracovní postupy elektrotechnického návrhu a můžete opětovně použít, co jste již vytvořili. Mnoho cest vede do Říma ...

Ústředním tématem vytváření schémat zapojení je opětovné použití dílčích obvodů a modulů. V EPLAN Electric P8 existují zásadní rozdíly mezi symboly, okénkovými makry, symbolovými makry a stránkovými makry, projekty schémat a projekty maker. Matoucí? Nemusí být...

V tomto příspěvku odpovíme na typické otázky, jako:

  • „... opětovně bych chtěl využívat části schématu, přitom bych chtěl používat stejnou grafiku, ale nikoli stejná data a stejné artikly.“
  • „... mohu uložit dílčí obvody pod konkrétními názvy, abych je mohl později znovu použít?“
  • „... kde a jak mohu v softwaru EPLAN nejlépe administrovat a organizovat šablony či makra?“

Co v tomto příspěvku najdete:

1. Symboly a knihovny symbolů
2. Okénková a stránková makra
3. Projekty maker a projekty schémat
4. Prohloubení znalostí o vytváření maker

 

Symboly a knihovny symbolů jako základ pro vytváření maker při navrhování elektrotechnických schémat

Aby bylo možné co nejjednodušeji kreslit schémata zapojení, je třeba využívat standardizované symboly. Obsahují totiž velké množství informací, jako jsou grafické prvky, body připojení, přiřazení ke skupině symbolů, logika a mnohé další. Jsou základem každého schématu zapojení a představují různé komponenty, zařízení a funkce obvodu. Navrhování elektrotechnických schémat pomocí rozsáhlých knihoven symbolů, které sestávají ze standardních IEC a ANSI symbolů, zjednodušuje grafickou reprezentaci a mnohonásobně urychluje realizaci schématu zapojení. Symboly pro elektrické obvody jsou standardizovány normou ČSN EN 60617 - Grafické značky pro schémata, případně normou IEC 60617.

Po instalaci platformy EPLAN jsou uživateli k dispozici rozsáhlé knihovny obsahující nejběžnější symboly pro různá odvětví a země. Tyto symboly lze použít jako základ pro vytváření maker, která pak můžeme opakovaně využívat k vytváření schémat zapojení.

Na vyšší úrovni se ze symbolů stanou makra:
Okénková makra a stránková makra

Abychom ukázali, jak vše funguje, podívejme se na jeden aplikační případ. V softwaru EPLAN Electric P8 umístíme jedno nebo více zařízení (provozní prostředek) na stránku vícepólového schématu zapojení. Pak doplníme další elektrické komponenty, jako jsou svorky a spoje. Tím vytvoříme požadovaný dílčí obvod.

Vytváření maker seskupováním dílčích jednotek.Vytváření maker seskupováním dílčích jednotek.

Dokončený dílčí obvod je seskupen, vybrán a uložen jako makro, včetně údajů o artiklech a s případnými variantami. Tak se snadno vytvoří okénkové makro se všemi potřebnými hodnotami a všemi uloženými daty. Opětovnému použití tedy nic nebrání: S uloženými makry pak můžeme následně pracovat a jednoduchým voláním je můžeme integrovat do schémat zapojení.

Mezi okénkovými a stránkovými makry existují pouze jemné rozdíly. Jako příklad si vezměme stránkové makro pro kompletní napájení. V tomto případě se stránkové makro skládá z jedné nebo více „skutečných„ stránek (včetně dat ze záhlaví) a je uloženo ve formátu 1:1 jako makro. Nemáme zde však možnost definovat varianty. Dle požadavků můžeme jedno až x stránkových maker vložit do schématu zapojení při jeho vytváření. To je ideální pro opakující se stránky schémat zapojení. Díky vytváření maker totiž můžeme téměř stoprocentně vyloučit vznik chyb. Díky všem těmto možnostem jsou vložená obrazová data uložena do příslušného makra.

Na tomto místě musíme zmínit ještě jednu důležitou věc: makra nejsou standardizována. Je zcela na uživateli, aby je standardizoval!

EPLAN_Blogbeitrag_Makros_SchaltplanseiteNěkolik maker bylo sloučeno do jednoho schématu zapojení.

Další kroky: Projekty maker a projekty schémat

Je zřejmé, že práce s makry má velký potenciál a je tou optimální cestou k automatizovanému vytváření schémat zapojení. Pokud pracujete s velkým počtem maker, je náročné je vhodně pojmenovávat a následně vyhledávat. Práci vám však může usnadnit vytváření projektů maker. V softwaru EPLAN používáme projekty maker k administraci a zjednodušenému vytváření maker. Příslušný typ projektu (projekt schématu/projekt maker) je definován ve vlastnostech projektu prostřednictvím vlastnosti „Druh projektu“.

Pomocí projektů maker lze především...

  • vytvářet definice maker
  • vkládat bloky maker, a pomocí nich následně automaticky a hromadně generovat okénková nebo stránková makra
  • vytvářet grafické úpravy na stránkách projektu s křížovými odkazy a vlastnostmi bloku včetně variant (až 26 variant obvodu).

Hlavní rozdíl mezi projekty maker a projekty schémat spočívá v zásadních a logických funkcích. Pouze projekty schémat umožňují:

  • propojení, která přesahují stránky
  • vytváření neumístěných funkcí
přesahující zpracování
Obr5

Nastavení vlastnosti „Druh projektu“ ve vlastnostech projektu.

Závěr

Pokud ve svých elektrotechnických návrzích pracujete s mnoha opakujícími se dílčími obvody a s velkou rozmanitostí variant, rozhodně byste měli nasadit a prohloubit vytváření a používání maker. Pomocí standardizovaných návrhových procesů můžete zvýšit kvalitu svých projektů a současně můžete redukovat cenu návrhových prací a snížit náchylnost k chybám.

 

 

EPLAN Electric P8: školení k prohloubení znalostí techniky maker

Chtěli byste si prohloubit své znalosti o vytváření maker?

Znáte pracovní postupy v rámci navrhování a chcete své projekty v budoucnu realizovat rychleji a kvalitněji? Potom je velkou výhodou, můžete-li předávat podrobné znalosti o vytváření vlastních standardizovaných knihoven, které zvyšují kvalitu projektování a zároveň snižují náklady návrhové práce, a to díky opětovnému použití dílčích obvodů a maker.

Zaregistrujte se na školení, ve kterém vás naučíme efektivně pracovat s funkcí maker:

Více o školení Makra a přístroje

 

Sdílet...

Komentáře