Čtyři výhody ECAD softwaru

Autor

EPLAN CZ&SK EPLAN CZ&SK
12/12/22

Čtyři výhody ECAD softwaru

Autor: EPLAN CZ&SK Čas na čtení: minuta minuty

Platforma Electrical Computer Aided Design (ECAD) umožňuje týmům konstruktérů - elektrotechniků využívat výhody tradičního CAD softwaru. ECAD slouží nejen jako software pro vytváření standardních schémat, ale také umožňuje rychlé a přesné provádění manuálních úkonů elektrotechnického návrhu pomocí automatizovaných funkcí. ECAD tak firmám umožňuje zkrátit dobu uvedení produktu na trh díky vyšší efektivitě při jeho navrhování. To má pozitivní dopad na předcházející i navazující procesy (např. výrobu).

1) Úspora nákladů 

Neefektivní návrhové procesy mohou být jednou z hlavních příčin, proč podnik není schopen dodržet termíny a své nákladové cíle. Platforma ECAD přináší cenné úspory nákladů – pomocí standardů a kontrol návrhu snižuje pravděpodobnost vzniku chyby, podporuje lepší spolupráci a zvyšuje transparentnost díky práci v cloudu, zkracuje dobu návrhu díky automatizovaným funkcím. Automatizace navrhování přináší přímé úspory nákladů. Inženýrům umožňuje opakovaně používat části schémat v různých návrzích a aplikacích, čímž se zpřesňuje a zkracuje proces navrhování.

2. Lepší spolupráce

Platforma ECAD pomáhá zlepšit spolupráci mezi elektrotechnickými inženýry. Tím se zjednodušuje identifikace a oprava chyb, revize návrhů a dodržování časových plánů návrhu.

Většina softwarových řešení ECAD umožňuje snadné sdílení elektrických návrhů mezi zúčastněnými stranami. Inteligentní propojování s jinými platformami zlepšuje komunikaci s dalšími odděleními (strojírenskými, nákupními, výrobními). Redukce úsilí potřebného k vytvoření a revizi návrhů zvyšuje produktivitu, zlepšuje komunikaci a zároveň snižuje riziko vzniku lidské chyby.

3. Redukce chyb 

Používáme-li 3D konstrukční řešení namísto 2D řešení, jsme schopni zaznamenat jakékoli potenciální chyby nebo kolize v procesu mnohem dříve. Dostanou-li se chyby až do výroby, je jejich náprava mnohem nákladnější, protože ztrácíme čas a stojí nás to mnohem více úsilí. Může také dojít ke zpoždění dodacích lhůt, a v důsledku toho k nespokojenosti zákazníků. 

Díky zlepšení přesnosti výkresů snižuje platforma ECAD celkový počet konstrukčních chyb. Vestavěné automatizační nástroje umožňují dosáhnout v návrzích větší preciznosti a technické přesnosti. Inženýři se mohou lépe soustředit na individuální aspekty každého návrhu.

Dále můžeme data z 3D návrhu promítnout na nespočet zařízení, která zefektivní vaši výrobu, ať už jsou to obráběcí centra, řezačky kabelových žlabů nebo DIN lišty, Smart wiring centra či zpřesnění spotřeby materiálu pro výrobu rozváděče.

4. Úspora času 

Počítačem podporovaná konstrukce urychluje celý proces elektrického návrhu. K cenné úspoře času dochází zejména proto, že se nemusíme spoléhat na ručně kreslenou dokumentaci. Jak jsme vysvětlili, nástroje pro spolupráci a vhodné formáty souborů usnadňují změny a úpravy a minimalizují “drahé“ chyby, které někdo přehlédl.

Díky platformám Electrical CAD (ECAD), jakými jsou např. řešení poskytovaná společností EPLAN, dochází k dalším úsporám času. Elektrotechničtí inženýři totiž nemusejí používat softwarové systémy určené primárně pro strojírenské konstruování (jako je tomu u většiny CAD aplikací).

K další úspoře nákladů a času dochází díky lepší viditelnosti dat: ECAD software může využívat data v cloudu nebo modely 3D digitálních dvojčat. To je výrazný pokrok vůči PDF výkresům a DXF souborům (Drawing Exchange Format), používaným v mnoha návrhových procesech. ECAD nám umožňuje v konstrukčních a výrobních procesech vzájemně lépe spolupracovat. Mnohé z procesů lze automatizovat. Výsledný digitální obraz stroje se stává věrohodnou předlohou pro zhotovení stroje a díky propojení dat lze už ve fázi návrhu realizovat i funkční testy celkové technologie.

ECAD software pro návrh elektrotechnický schémat od společnosti EPLAN

EPLAN nabízí řadu ECAD softwarových řešení, která pomáhají inženýrům automatizovat a zefektivňovat návrhové procesy. Tím lze dosáhnout významných výhod v oblasti nákladů a efektivity. Náš ECAD software lze přizpůsobit tak, aby podporoval řadu návrhových aplikací, včetně nástrojů pro návrh rozváděčů či kabelových svazků. To umožňuje týmu elektro projektantů redukovat či eliminovat chyby, urychlit proces návrhu, a tím dokončit více projektů. Chcete-li se dozvědět více o výhodách automatizace elektro projekce a ECAD, kontaktujte nás e-mailem: info@eplan.cz nebo telefonicky: +420 485 161 097.

Podobné kategorie:
Sdílet...

Komentáře